kızılay odtülüler dershane

Ogrody Prywatne

Architektura krajobrazu

2/5
Rysunki Pani Justyny Lenk

Ogród I
Irlandia 2008 r.
Powierzchnia:  2300 m2

KONCEPCJA I
Projekt ogrodu usytuowanego w zachodniej Irlandii. Teren objęty projektem był znacznie nachylony stąd decyzja o podziale ogrodu na dwa poziomy oddzielone „aha ścianą” w postaci uskoku tarasowego(6).
W części przydomowej taras (10), patio (9), nasadzenia , klomb różany (7), ogród zielny i miejsce na kompost (8). Życzeniem inwestorów było uzyskanie osi widokowej na pobliskie wzgórza w części frontowej ogrodu. W obniżonej części ogrodu została zachowana symetria, w centrum oczko wodne (5) z okalającą ścieżką prowadzącą w części końcowej  pod pergolą (1) do gazebo (2). Od oczka rozchodzące się symetrycznie ścieżki (4)  prowadzące do siedzisk (3).

Komentarze

Podobne artykuły