kızılay odtülüler dershane

Trendy

Pierwsza edycja konferencji „Medycyna w architekturze” za nami

Dużym sukcesem okazała się pierwsza edycja konferencji na temat związków pomiędzy medycyną a architekturą, która została zorganizowana 24 października 2023 przez Grupę Sztuka Architektury w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Udział w imprezie zadeklarowało prawie 400 osób, a ostatecznie wzięło w niej udział ponad 200 uczestników – architektów, menedżerów branży medycznej, lekarzy, przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów materiałów budowlanych. Impreza została zorganizowana dzięki bezpośredniej współpracy z ponad 10 partnerami branżowymi.

Dużym sukcesem okazała się pierwsza edycja konferencji na temat związków pomiędzy medycyną a architekturą, która została zorganizowana 24 października 2023 przez Grupę Sztuka Architektury w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Udział w imprezie zadeklarowało prawie 400 osób, a ostatecznie wzięło w niej udział ponad 200 uczestników – architektów, menedżerów branży medycznej, lekarzy, przedstawicieli firm wykonawczych oraz producentów materiałów budowlanych. Impreza została zorganizowana dzięki bezpośredniej współpracy z ponad 10 partnerami branżowymi.

Value Based Healthcare to koncepcja organizacji i oceny publicznego systemu opieki zdrowotnej, której autorem jest amerykański ekonomista Michael Porter. Wedle tej teorii nacisk w ochronie zdrowia kładziony być powinien nie tyle na sam fakt świadczenia usług, ile na efekty kompleksowej poprawy zdrowia i jakości życia pacjenta. W kręgu zainteresowań autorów koncepcji VBH mieści się także jakość oraz organizacja przestrzeni w której odbywa się proces leczenia. Jak wykazują badania ma to wpływ na tempo oraz skuteczność procesu terapeutycznego. 

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego, red.nacz. Grupy Sztuka Architektury Krzysztof Sołoducha
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego, red.nacz. Grupy Sztuka Architektury Krzysztof Sołoducha

W czasie pierwszej edycji konferencji pt. „Medycyna w architekturze” prelegenci zwracali uwagę przede wszystkim na to, że wdrożenie koncepcji VBH w architekturze powinno być oparte na konkretnych danych pochodzących z badań nad wpływem przestrzeni na proces rekonwalescencji pacjentów, a więc koncepcja VBH powinna być uzupełniona o element określany jako Evidence Based Design czyli projektowanie oparte na dowodach, kształtujące przestrzeń w oparciu o naukowe opracowania, które pozwalają na optymalizację rozwiązań przestrzennych przygotowanych dla pacjentów.

Zwracał na to uwagę już pierwszy prelegent konferencji prof. Michał Grzymała Kazłowski, prezes firmy Archimed wyspecjalizowanej w projektowaniu obiektów medycznych. Główną część jego prezentacji zdominowały refleksje nad zastosowaniem metod naukowych do projektowania optymalnych obiektów medycznych. Zaprezentował także przykłady realizacji wykreowanych przy użyciu takich narzędzi.

Dr inż. Architekt Michał Grzymała-Kazłowski, prof. WSEiZ, Prezes Archimed Sp. z o.o.
Dr inż. Architekt Michał Grzymała-Kazłowski, prof. WSEiZ, Prezes Archimed Sp. z o.o.

Z kolei Pan Szymon Pekowski z będącej partnerem konferencji firmy Informer Med zaprezentował na przykładzie inwestycji szpitalnych z całej Polski skuteczne strategie optymalizacji inwestycji medycznych oraz korzyści, jakie przyniosły te metodologie organizacji procesu budowy i wyposażania obiektów o funkcji medycznej.

Szymon Pekowski, Informer Med
Szymon Pekowski, Informer Med

Dr inż. Jakub Bil zajął się w prezentacji problemem specyficznych zasad projektowania szpitali psychiatrycznych. Jest to ważny problem w obliczu pogarszającej się kondycji psychicznej szczególnie osób młodego pokolenia. Między innymi z tego powodu wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Dr inż.arch. Jakub S. Bil, MPH
Dr inż.arch. Jakub S. Bil, MPH

Z kolei prezentacja firmy Formed dotyczyła pojęcia kompleksowości, jako ważnego kryterium wyboru dostawcy wyposażenia w inwestycjach medycznych. Takie podejście gwarantuje zdaniem Joanny Barcik lepszą integrację i współdziałanie aparatury oraz znacznie podwyższoną sprawność oraz terminowość dostaw dostosowanych do harmonogramu budowy.

Joanna Barcik, Architekt Wnętrz w firmie Formed
Joanna Barcik, Architekt Wnętrz w firmie Formed

Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, szef grupy badawczej Naczelnej Izby Lekarskiej Pan Tomasz Maciejewski wskazał na rolę architektury we wdrażaniu innowacji w szpitalnictwie związanej z cyfryzacją oraz pogłębiającą się personalizacją usług.

Dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Z kolei dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu firmy Dräger w projektowaniu medycznych stanowisk pracy, jej przedstawiciel, Pan Konrad Staniewski zaprezentował jaki jest wpływ poprawnej organizacji pracy i procesów klinicznych na opiekę nad pacjentem.  Szczególnie podkreślił rolę czterech czynników, którymi są personalizacja, ergonomia, środowisko wspierające terapię, a przede wszystkim  profilaktyka zakażeń.

Konrad Staniewski, Specjalista ds. Projektów Infrastruktury Medycznej w Dräger Polska Sp. z o. o.
Konrad Staniewski, Specjalista ds. Projektów Infrastruktury Medycznej w Dräger Polska Sp. z o. o.

Spójny blok konferencji stanowiły prezentacje kameralnych realizacji szpitalnych, jak projektu Domowego Szpitala w Białej Podlaskiej, zaprezentowanego przez  autora - dr inż. arch. Piotra Trojniela, Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji im. dr Teodora Dunina, który zaprezentowała Olga Strużyna Mazurkiewicz oraz Przychodni zdrowia z częścią biurową i małą gastronomią w Chorzowie przedstawionej przez autora, arch. Jacka Forysia.

Dr inż. arch. Piotr Trojniel, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Biuro Projektowe ARCH-DOM
Dr inż. arch. Piotr Trojniel, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Biuro Projektowe ARCH-DOM
Olga Strużyna-Mazurkiewicz specjalista w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Olga Strużyna-Mazurkiewicz specjalista w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji im. dr. Teodora Dunina w Rudce
Jacek Foryś, Architekt Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej (SARP)
Jacek Foryś, Architekt Izby Architektów RP oraz Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej (SARP)

Prezentacje realizacji zostały przedzielone ciekawymi prelekcjami producentów materiałów budowlanych oraz wykończeniowych. Pan Maciej Jaworski z firmy Hewi zaprezentował rozwiązania do projektowania i realizacji łazienek dla osób niepełnosprawnych, Pani Agnieszka Zadura z firmy Geze przestawiła rozwiązania automatyki medycznej dla obiektów medycznych, a z kolei Pani inż. Monika Sadłowska z firmy Ecophon przedstawiła wpływ komfortu akustycznego na pacjentów oraz personel sektora medycznego.

Maciej Jaworski, Dyrektor Handlowy firmy Hewi
Maciej Jaworski, Dyrektor Handlowy firmy Hewi
Agnieszka Zadura, Geze
Agnieszka Zadura, Geze
Monika Sadłowska, Ecophon
Monika Sadłowska, Ecophon

Ostatni blok prezentacji bardziej skupiony był na aranżacji wnętrz obiektów medycznych. Pani Hanna Pietras z biura Hanna Pietras Architects przedstawiła swoje podejście i przykłady realizacji obiektów medycznych, a dr Natalia Olszewska opowiedziała o tym, jak projektowanie biofiliczne w przestrzeniach medycznych może wpływać korzystnie na ludzką fizjologię oraz neurobiologię, a tym samym na dobrostan pacjentów, personelu medycznego i jakość opieki zdrowotnej. W trakcie wystąpienia zostały przeanalizowane konkretne przypadki, badania oraz strategie projektowania, które kładą nacisk na stworzenie otoczenia sprzyjającego zdrowieniu i skupionego na pacjencie.

Hanna Pietras, Hanna Pietras Architects
Hanna Pietras, Hanna Pietras Architects
Dr Natalia Olszewska, Impronta
Dr Natalia Olszewska, Impronta

Prezentacje wnętrzarskie zostały przedzielone prezentacjami firmy Muraspec, której szefowa, Pani Barbara Łukasiak przestawiła, jak ściany obiektów medycznych mogą być bakteriostatyczne, trudnopalne i zmywalne dzięki wykorzystaniu produktów Muraspec. Z kolei Katarzyna Baranowska z firmy Gerflor przedstawiła 8 trendów w projektowaniu obiektów medycznych, które wynikają z doświadczeń firmy.

Barbara Łukasiak, Muraspec
Barbara Łukasiak, Muraspec
Katarzyna Baranowska Marketing Manager Gerflor Polska
Katarzyna Baranowska Marketing Manager Gerflor Polska

Konferencję zakończyła dyskusja prowadzona przez dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę z Uczelni Łazarskiego, dyrektora podyplomowych studiów dla menedżerów branży medycznej. W rozmowie wokół tematu „Przestrzeń zorientowana na wartość zdrowotną” wzięli udział zarówno szefowie inwestycji w szpitalnictwie, jak Arkadiusz Lendzion, dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku czy Andrzej Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Ciechanowie. Dyskutowali także przedstawiciele administracji państwowej odpowiedzialnej za ochronę zdrowia, jak Joanna Adasik, dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia czy dr Rafał Staszewski, zastępca Prezesa ds. finansowania badań z Agencji Badań Medycznych. Swoje opinie zaprezentowali architekci, jak prof. Michał Grzymała-Kozłowski, prezes Archimed Sp. z o.o. oraz lekarze jak dr Tomasz Maciejewski - dyrektor Instytutu Matki i Dziecka i dostawcy rozwiązań technicznych dla szpitalnictwa, jak dyrektor handlowy firmy Formed - Remigiusz Cichocki.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego, dr Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. Finansowania badań, Agencja Badań Medycznych, Joanna Adasik, Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Remigiusz Cichocki, Dyrektor Handlo
Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego, dr Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. Finansowania badań, Agencja Badań Medycznych, Joanna Adasik, Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, Remigiusz Cichocki, Dyrektor Handlo

Pierwsza konferencja pt. „Medycyna w architekturze” organizowanej przez Wydawnictwo Grupa Sztuka Architektury spotkała się z bardzo dobry odbiorem uczestników. Z pewnością doczekamy się więc jej kolejnej edycji.      

NUzgBSvsBTTpa7JKPuiVevN4ai5gHQlzPWBLXLLaH6hM3LHpzsqKUHg1pnuS_partnerzyjpg.jpg

 

WZvPzDGMx3RxMD43ruNHV5zQYRNxTjDomhq3Lb71inTwTNP3YunkSJI6Gov6_partnerzy-merytorycznijpg.jpg

 

 

q7tRY4hXIG7jYtuiJbqqYStjj2xBx3jPW6un6vBPS0GYS4CujLbtNVksjuJU_patroni-honorowijpg.jpg

 

VajsKwOQrJHn9Pf8FZenyFd3w1QtlQlhuw7h4aGaEWvvjPWYCdg4eZMYd9S8_patroni-medialnijpg.jpg

 

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!