kızılay odtülüler dershane

Zaproszenia

Konferencja Medycyna w architekturze. Nowe trendy w projektowaniu szpitali i obiektów medycznych.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez harwardzkiego ekonomistę Michaela Portera, nacisk w ochronie zdrowia kładziony jest nie tyle na sam fakt świadczenia usług, ile na efekty kompleksowej poprawy zdrowia i jakości życia pacjenta. Jednym z elementów koncepcji VBC jest na pewno architektura. W czasie naszej konferencji będziemy badać jaki jest dzisiaj stan rozważań na ten temat oraz jakie wskazówki praktyczne wypływają z połączenia współczesnej architektury oraz medycyny typu VBC. Zapraszamy 24 października 2023 na godz. 9:00 do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się.

W epoce koncepcji Medycyny opartej na wartościach (Value Based Healthcare VBC) zainicjowanej przez harwardzkiego ekonomistę Michaela Portera, nacisk w ochronie zdrowia kładziony jest nie tyle na sam fakt świadczenia usług, ile na efekty kompleksowej poprawy zdrowia i jakości życia pacjenta. Jednym z elementów koncepcji VBC jest na pewno architektura. W czasie naszej konferencji będziemy badać jaki jest dzisiaj stan rozważań na ten temat oraz jakie wskazówki praktyczne wypływają z połączenia współczesnej architektury oraz medycyny typu VBC. Zapraszamy 24 października 2023 na godz. 9:00 do Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy zarejestrować się. 

Szpital jest jednym z najbardziej kompleksowych typów budynków. W jego skład wchodzi wiele sektorów obsługujących, technicznych i funkcjonalnych. Idealny scenariusz szpitala i indywidualne preferencje jego inwestorów muszą być zrównoważone z podstawowymi potrzebami wszystkich użytkowników, aktualnymi wyzwaniami funkcjonalnymi oraz względami finansowymi. Architektura szpitali znajduje się więc na pograniczu dwóch dyscyplin: artystycznej i technicznej, odzwierciedla rozwój myśli w dziedzinie medycyny, technologii i techniki, a w szczególności w obszarze medycyny opartej o zasady VBC.

S35Gs2nWHvEBIf5im92FcTfIj4Shcxj8CH3n8kw9U0jGlg6IBy3plhbatAkV_partnerzyjpg.jpg

 

 

0Q6na1I9wvRJUUk4g90a148VrcLyfVJwgrsPZeS78xXUViV6Wqube6L93yTE_partnerzy-merytorycznijpg.jpg

 

 

 

z8hTzhjklb6Ee6Tl8QVzpEYGTFOdVAylnONMedgP61zzYdDWjhZ3QkUQzXTx_patroni-honorowijpg.jpg

 

ZYyA1jAUeO3kgqV2KLyhZPW5c29e19x6ZcOSX3i2jwPDi5ZGCqibljFCXDbr_patroni-medialnijpg.jpg

 

FavHXMBQH0CclkMOufyoEGfYG3s7ZRb4o8aebxHGSO58Z0rue0TG77XvHtwj_program-konferencjijpg.jpg

9:00 Powitanie gości

Red.nacz. Grupy Sztuka Architektury Krzysztof Sołoducha; dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego; przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

9.10 - 9.40 Value Based Healthcare w szpitalnictwie a architektura

Wystąpienie będzie dotyczyć wpływu rozwiązań architektonicznych na efekty pracy i leczenia w obiektach ochrony zdrowia. Rola rozwiązań architektonicznych w kreowaniu Value Health Care i ograniczaniu zjawisk negatywnych w szpitalach. Przedstawione zostaną metody naukowe i rozwiązania praktyczne stosowane przy projektowaniu optymalnych obiektów medycznych.Zaprezentowane zostaną również przykłady praktyczne realizacji zaprojektowanych przy użyciu metod naukowych.

Prowadzący: dr inż. Architekt Michał Grzymała-Kazłowski, prof. WSEiZ, Prezes Archimed Sp. z o.o.

Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów, Członek i sędzia konkursowy SARP. Wieloletni wykładowca akademicki.

Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Za swoją pracę doktorską w 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. Wieloletni wykładowca akademicki obecnie profesor na Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie.

Jako jedyny architekt w Polsce ukończył studia podyplomowe na belgijskiej uczelni KU Leuven w specjalizacji Master of Engineering in Hospital Designing,  Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce - konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt "Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Nagroda Złoty Laur Innowacyjności Naczelnej  Organizacji Technicznej za projekt Światowego centrum Słuchu i Mowy w  Kajetanach.

Autor wielu obiektów medycznych i użyteczności publicznej min Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, szpital Położniczy Inflancka, Centrum Psychiatrii dzieci  młodzieży w Lubinie, Centralne Laboratorium Diagnostyka w Warszawie i wielu  innych. Jest autorem koncepcji modernizacji wielu największych polskich szpitali min Instytutu Kardiologii w Warszawie, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutu Onkologii w Gliwicach, Szpitali Uniwersyteckich w Poznaniu, Warszawie, Lublinie, Łodzi.

9.40 – 10:00 Optymalizacja inwestycji medycznych – case studies

W obecnych czasach sektor ochrony zdrowia staje w obliczu wyzwań finansowych i rosnącej presji na poprawę warunków pracy oraz zwiększanie jakości opieki medycznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w kompleksowej obsłudze placówek medycznych wiemy jakie rozwiązania skutecznie optymalizują koszty i zwiększają ergonomię pracy personelu medycznego. Przedstawiamy skuteczne strategie optymalizacji inwestycji szpitalnych na przykładach z nowopowstałych szpitali na terenie Polski, które wdrożyły strategie optymalizacji inwestycji. Zaprezentujemy jakie korzyści przyniosły te zmiany.

Prowadzący: Informer Med

10:00 – 10.30 Architektura szpitali psychiatrycznych, a jakość usług medycznych

Poruszane zagadnienia:

1. Krótka historia lecznictwa psychiatrycznego

2. Profil pacjenta psychiatrycznego i somatycznego

3. Wymagania środowiska fizycznego szpitala - różnice pomiędzy szpitalem psychiatrycznym a ogólnym

4. Omówienie dwóch przypadków - środowisko szpitala, a proces leczenia - jakość opieki.

5. Podsumowanie.

Prowadzący: dr inż.arch. Jakub S. Bil, MPH

Posiada tytuł doktora w zakresie architektury opieki zdrowotnej, specjalizujący się w placówkach zdrowia psychicznego. Ekspert WHO w zakresie placówek zdrowia psychicznego i projektowania bezpieczeństwa środowiska szpitali psychiatrycznych. m.in. w projekcie: "Long-stay mental health care institutions and the COVID-19 crisis: identifying and addressing the challenges for better response and preparedness” - (WHO Euro). Ekspert w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie leczenia psychiatrycznego i architektury. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie: architektury obiektów ochrony zdrowia, w szczególności oceny zagrożeń płynących ze środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych w kontekście samobójstw pacjentów i innych zachowań niepożądanych, - oceny środowiska zbudowanego szpitali psychiatrycznych w kontekście bezpieczeństwa użytkowników. Jest również ekspertem Międzynarodowego Komitetu Ekspertów Naukowych przy Fundacji Romualdo del Bianco, włoskiej organizacji non-profit z siedzibą we Florencji we Włoszech. Wygłosił liczne wykłady na międzynarodowych konferencjach poświęconych zdrowiu psychicznemu i jest autorem wielu artykułów na temat zdrowia psychicznego, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych związanych z opieką psychiatryczną i destygmatyzacją chorób i zaburzeń psychicznych.

10:30 – 10:50 Integracja kluczowych wykonawców i odbiorców w kompleksowym wyposażeniu inwestycji medycznych.

Poruszane zagadnienia:

1. Kompleksowość jako sprawdzona formuła dialogu oraz integracji.

2. Świadomość  złożoności wymagań placówek medycznych.

3. Jakość, funkcjonalność, estetyka,  jako standard rozwiązań Formed.

4. Jedna formuła współpracy wiele udanych realizacji.

Prowadząca: Joanna Barcik, Architekt Wnętrz w firmie Formed

10:50 - 11:10 Przerwa kawowa

11:10 - 11:40 Innowacje w szpitalnictwie a architektura – wnioski z pracy grupy roboczej NIL

Prowadzący: dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Zawodowo: ginekolog, położnik, perinatolog. Absolwent studiów podyplomowych SGH na Wydziale Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia oraz studiów MBA w medycynie.

Autor wielu publikacji naukowych, książek oraz artykułów z dziedziny położnictwa i ginekologii; prelegent licznych zjazdów/konferencji w kraju i za granicą. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej, Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, Rządowej Rady Ludnościowej, elektor Rady Głównej Instytutów Badawczych i członek Rady Ekspertów Rzecznika Praw Pacjenta oraz działającego przy Radzie zespołu ds. zarządzania szpitalami. Jako członek zespołu ekspertów PARPA brał udział w opracowaniu rekomendacji dot. FAS (opublikowane w 2020 r.), obecnie członek Zespołu Ekspertów Regionalnych Projektu Badawczego FAR SEAS. Zasiada w Radzie Społeczno-Biznesowej Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wchodzącej w skład Grupy Uczelni Vistula. Od czerwca 2022 pełni też funkcję członka Rady Eksperckiej projektu „Zdrowe Życie”. Projekt „Zdrowe Życie” to wyjątkowe przedsięwzięcie łączące zaangażowanie czterech instytucji: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz PZU S.A. pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

11:40 – 12:00 Projektowanie efektywnych stanowisk terapeutycznych. Nowoczesne koncepcje w przestrzeni szpitala.

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w projektowaniu medycznych stanowisk pracy doskonale rozumiemy wpływ poprawnej organizacji pracy i procesów klinicznych na opiekę nad pacjentem. Skupiając się na czterech aspektach towarzyszących nam podczas projektowania postaramy się odpowiedzieć, dlaczego tak bardzo istotna jest personalizacja, ergonomia, środowisko wspierające terapię, a przede wszystkim jak ważna jest profilaktyka zakażeń.

Prowadzący: Konrad Staniewski, Specjalista ds. Projektów Infrastruktury Medycznej w Dräger Polska Sp. z o. o.

Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu koncepcji, planowaniu, wdrażaniu projektów zintegrowanych stanowisk terapeutycznych.

12:00 - 12:30 Domowy Szpital w Białej Podlaskiej

Prowadzący: dr inż. arch. Piotr Trojniel, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Biuro Projektowe ARCH-DOM

Architekt, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w Pracowni Architektury Kultur Lokalnych. Równolegle do pracy dydaktyczno-naukowej na Uczelni czynnie projektuje m.in. we współpracy z Biurem Projektowym ARCH-DOM oraz biurem DK Projekt w Białej Podlaskiej. Od 2019 roku Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział Białystok.

Autor i współautor kilkudziesięciu projektów i realizacji m.in. z zakresu architektury użyteczności publicznej, w tym obiektów akademickich, służby zdrowia oraz rewitalizacji obiektów zabytkowych. Laureat Nagrody Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP 2018 w kategorii Obiekty Specjalne oraz I Nagrody w Konkursie PTM Lublin o Kryształową Cegłę w 2017 roku za Domowy Szpital w Białej Podlaskiej.

Laureat w Konkursie PTM Lublin o Kryształową Cegłę w 2020 roku - I Nagroda za Bialską Onkologię w Białej Podlaskiej w kat. Obiekty Służby Zdrowia.

„Po godzinach” pasjonat podróży, fotografii i zegarmistrzostwa. Z tą ostatnią pasją wiąże się także współpraca projektowa z jednym z polskich producentów zegarków naręcznych i współautorstwo kilkunastu zrealizowanych projektów zegarków marki Vratislavia Conceptum.

12:30 - 12.45  Łazienki szpitalne – komfort pacjenta i personelu

W prezentacji zostaną pokazane rozwiązania HEWI dla obiektów medycznych i poruszymy zagadnienia związane z:

- wytycznymi projektowymi do łazienek dla osób z niepełnosprawnościami

- projektowaniem uniwersalnym

- samodzielnością pacjenta i odciążeniem personelu

- higieną i trwałością pomieszczeń sanitarnych

- znaczeniem  koncepcji kolorystycznej.

Prowadzący: Maciej Jaworski, Dyrektor Handlowy firmy Hewi

12.45  -13:15 Modernizacja ponad 100-letniego zabytkowego budynku głównego szpitala w Rudce

Temat w opracowaniu.

13:15 - 13:25 Automatyka drzwiowa na miarę XXI wieku

Obiekty medyczne stawiają przed inwestorami specyficzne wymagania, które wymuszają pogodzenie przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych i budowlanych jak i samej estetyki. Istotne jest nie tylko wyposażenie takich obiektów w specjalne instalacje oraz urządzenia służące do ratowania zdrowia i życia. Ważne jest również dostosowanie ciągów komunikacyjnych, systemu przewietrzania, ewakuacji czy kontroli dostępu do podwyższonych standardów, związanych z higieną, wygodą i bezpieczeństwem użytkowania.

Prowadzący: Michał Kukowski, Strategic Market Junior Manager firmy Geze

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie na kierunku Architektura. Zajmuje się opieką nad projektami sektora medycznego GEZE począwszy od wizji po etap eksploatacji. Prowadził wiele projektów zarówno związanych z modernizacją istniejących obiektów, jak również nowych inwestycji. Ściśle współpracuje z Inwestorami, Architektami i Generalnymi Wykonawcami. 

13:25 - 13:55 Modernizacja istniejącej tkanki architektonicznej na potrzeby ochrony zdrowia. Modernizacja zabytkowego budynku na obiekt biurowy z przychodnią

Poruszane zagadnienia:

Rys historyczny  i stan sprzed przebudowy:

a) historia budynku

b) stan  wyjściowy do projektowania.

Opis zamierzenia inwestycyjnego:

a) budynek wielofunkcyjny

b) wymienność funkcji w trakcie jego eksploatacji.

Historyczny budynek  w nowej formie:

a) nowy duch w starym ciele –  dodajemy nowe które nie udaje starego

b) operacja się udała a pacjent ma się dobrze – zachowanie tożsamości budynku - podsumowanie.

Prowadzący: arch. Jacek Foryś, Architekt Izby Architektów RP oraz  Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej (SARP)

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej,  promotor pracy dyplomowej  prof.zw.dr hab.inż.arch. Tomasz Mańkowski.

Współpraca zawodowa  z arch. arch. Tomaszem Taczewskim, Teobaldem Jałyńskim, Tadeuszem Czerwińskim, Małgorzatą Przybyłą.

Architekt w biurze architektonicznym PRZYBYŁA-FORYŚ, pełna informacja o działalności na stronie internetowej biura.

13:55 - 14:10 Prezentacja firmy Medicom

Temat w opracowaniu.

14:10 - 14:40 Przerwa na lunch

14:40 - 15:00 Komfort akustyczny jako czynnik jakości w opiece zdrowotnej – wymagania dot. akustyki wnętrz oraz wpływ na personel i pacjentów

Podczas prezentacji wyjaśnione zostanie jak ważny jest komfort akustyczny w obiektach służby zdrowia oraz jak akustyka budynku wpływa na personel i pacjentów. Przedstawione zostaną badania nt. hałasu w szpitalach i placówkach medycznych. Objaśnione zostanie jakie znaczenie ma akustyka pomieszczeń i jakie są obowiązujące wymagania, które należy spełnić.

Prowadząca: Monika Sadłowska, Ecophon 

Absolwentka wyższych studiów magisterskich Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od siedmiu lat związana z firmą Ecophon Saint-Gobain, która specjalizuje się w kształtowaniu akustyki pomieszczeń w obiektach użyteczności publicznej. Współpracuje z architektami oraz inwestorami przy projektach związanych z szeroko pojętym segmentem służby zdrowia, pomagając w tworzeniu odpowiedniego komfortu akustycznego w tych obiektach. Wspiera działania mające na celu zwiększanie świadomości odpowiedniej akustyki w budynkach, m.in. jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Lepszej Akustyki w Budynkach „Komfort Ciszy”.

15:00 - 15:30 Aranżacja nowoczesnych wnętrz medycznych

Projektowanie wnętrz medycznych, gdzie forma idealnie łączy się z funkcją. Często zapominamy, że to pacjenci są najważniejsi, a przecież wystrój wnętrz może pełnić uzdrawiającą rolę. Dowiedz się, jak wnętrza wpływają na terapeutyczny komfort pacjentów i personelu medycznego, i jak drobne zmiany mogą zdziałać cuda. Odkryj, w które wydatki warto inwestować. To wykład, który zmieni podejście do projektowania wnętrz medycznych!

Prowadząca: Hanna Pietras Architects

Pracownię Hanna Pietras Architects założyłam w 2012 roku. Jest to butikowa pracownia architektury wnętrz luksusowych — prywatnych oraz komercyjnych: gabinety medyczne oraz kosmetyczne, SPA, hotele, uzdrowiska oraz biura.

Tworzymy projekty wnętrz nie tylko funkcjonalnych, ponadczasowych, ale i luksusowych. Bazujemy na wyselekcjonowanej ofercie materiałów i produktów z całego świata. To daje poczucie wyjątkowości, bo w naszym portfolio nigdy nie ma dwóch takich samych projektów.

„Oczekuj więcej…” zawsze powtarzam to sobie, mojemu zespołowi, a przede wszystkim Klientom. W procesie twórczym wraz z moim zespołem kieruję się przekonaniem, że piękno i harmonia wymykają się skończonym definicjom, sztywnym ramom i ustalonym schematom. Lubimy eksperymentować z kolorem i formą, przełamywać konwencje, łączyć style, inspirować się trendami, ale nie ulegać im. Tym jest dla mnie luksus.

Kluczem do udanego projektu według mnie jest wsłuchanie się w potrzeby klienta i dotarcie do prawdziwych potrzeb. Najważniejsza jest rozmowa. Bywa, że na początku Inwestor przychodzi z zupełnie innymi oczekiwaniami. Każda minuta takiej rozmowy jest na wagę złota. Inwestor otwiera się i mówi o swoich problemach, potrzebach, spędzaniu czasu wolnego, ale też tego, jak traktuje przestrzeń, w której musi np. pracować. Rozmowa jest dla mnie kluczem do sukcesu.

Chętnie zaprojektuję dla Ciebie wnętrze, z którego wprost trudno będzie Ci wyjść... a poczujesz to już na etapie projektu, dzięki technologii VR, z której korzystamy w mojej pracowni.

15:30 - 15:40 Tapety obiektowe Muraspec – idealne zabezpieczenie i dekoracja ścian w obiektach medycznych

Ściany w obiektach medycznych są najbliższym miejscem użytkowania. Opowiemy w jaki sposób skutecznie je zabezpieczyć na lata. Bakteriostatyczność, trudnopalność, zmywalność ot must have do obiektów medycznych

Prowadząca: Barbara Łukasiak, Muraspec

Dyrektor handlowy Muraspec Sp. z o.o (producent tapet obiektowych), hotelarz, międzynarodowy doradca inwestycyjny w branży wnętrzarskiej.  Od 2013 roku Barbara Łukasiak jest Dyrektorem Handlowym w firmie Muraspec Sp z o.o. (producent tapet obiektowych). Oprócz prowadzenia działalności handlowej oraz intensywnej pracy szkoleniowej i edukacyjnej (targi branżowe, warsztaty, prezentacje dla hotelarzy, projektantów wnętrz i dekoratorów), na co dzień wspiera i inspiruje architektów w ich codziennej pracy projektowej. Długoletnie doświadczenie w pracy w sektorze hotelarskim sprawia, że całym sercem wspiera projekty, które stawiają na jakość i indywidualizm.

15:40 - 16:10 Biophilic design we wnętrzach i otoczeniu obiektów medycznych w kontekście koncepcji Value Based Healthcare. Perspektywa neurobiologiczna.  

Prezentacja zgłębi potencjał projektowania biofilicznego we wnętrzach i otoczeniach obiektów medycznych, który pozwala na realizację koncepcji Value Based Healthcare. Projektowanie biofiliczne w przestrzeniach medycznych może wpływać korzystnie na ludzką fizjologię oraz neurobiologię, a tym samym na dobrostan pacjentów, personelu medycznego i jakość opieki zdrowotnej. W trakcie wystąpienia zostaną przeanalizowane konkretne przypadki, badania oraz strategie projektowania, które kładą nacisk na stworzenie otoczenia sprzyjającego zdrowieniu i skupionego na pacjencie.

Prowadząca: Natalia Olszewska, Impronta

Natalia Olszewska jest współzałożycielką Impronty, firmy konsultingowo-badawczej w zakresie projektowania pod dobrostan, specjalizującej się w wykorzystaniu wiedzy neuronaukowej w architekturze.  Lekarka z ponad 10-letnim doświadczeniem. Posiada wyjątkowe wykształcenie w zakresie medycyny (Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Tor Vergata), neuronauki (University College London, École Normale Supérieure i Sorbonne) oraz zastosowania neuronauki w projektowaniu architektonicznym (Uniwersytetu IUAV). Doświadczenie w zakresie współpracy z architektami zdobywała konsultując projekty w Polsce i na świecie dla firm takich jak Arup, Skanska, Google, EDGE, Landsec. Wykładowczyni na programie magisterskim NAAD (Neuroscience Applied to Architectural Design) organizowanym przez Uniwersytet IUAV w Wenecji. 

16:10 - 16:20 8 najważniejszych trendów w projektowaniu obiektów medycznych w kontekście doświadczeń i praktyk firmy Gerflor

Prowadząca: Katarzyna Baranowska Marketing Manager Gerflor Polska

Od 20 lat w branży architektoniczno-budowlanej, ze specjalnością rozwiązania podłogowe. Entuzjastka projektowania inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju. Członkini PLGBC.

16:20 -17:20 Przestrzeń zorientowana na wartość zdrowotną. Dyskusja podsumowująca.

W dyskusji wezmą udział:

- dr Rafał Staszewski, Zastępca Prezesa ds. Finansowania badań, Agencja Badań Medycznych

- Marcin Martyniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia / Joanna Adasia, Dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

- Arkadiusz Lendzion, Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Gdańsku,

- dr Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, 

- dr Michał Grzymała-Kozłowski, Prezes Archimed Sp. Z o.o.

- Piotr Semla, Prezes Zarządu Formed Sp. Z o.o.

Prowadząca: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Uczelnia Łazarskiego

W dyskusji wezmą udział: przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, zarządcy szpitali zajmujących się obsługą inwestycji medycznych

17:20 - 18:00 Przerwa kawowa. Business Mixer 

Podoba Ci się nasza działalność ? Postaw kawę dla Grupy Sztuka Architektury!
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Komentarze

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!