ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri
bahis siteleri

Polska

„Szuwar warszawski”


Pod roboczą nazwą „Szuwar warszawski” kryje się realizacja unijnego projektu o nazwie „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” zakładającego m.in. przywrócenie naturalnego stanu zbiorników wodnych i tym samym poprawę warunków życia gatunków bytujących w tym środowisku. W ramach projektu zostaną uporządkowane cieki w pięciu warszawskich dzielnicach, znajdujące się na obszarach Natura 2000, w stołecznych lasach i parkach.

Pod roboczą nazwą „Szuwar warszawski” kryje się realizacja unijnego projektu o nazwie „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” zakładającego m.in. przywrócenie naturalnego stanu zbiorników wodnych i tym samym poprawę warunków życia gatunków bytujących w tym środowisku. W ramach projektu zostaną uporządkowane cieki w pięciu warszawskich dzielnicach, znajdujące się na obszarach Natura 2000, w stołecznych lasach i parkach.

 ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nowy park kieszonkowy w Białymstoku

„Szuwar warszawski” i ptasie platformy

Obserwowany zanik naturalnych środowisk wodnych w miastach wpływa na zachwianie bioróżnorodności oraz zubożenie lokalnej fauny i flory. Podczas trwania projektu „Szuwar warszawski” pod lupę wzięto kilkanaście zbiorników i cieków, w których przeprowadzono działania rewitalizacyjne. Na Jeziorze Powsinkowskim podjęto próbę przywrócenia odpowiednich warunków do bytowania dla ptaków i płazów będących pod ochroną. Utworzono specjalne platformy lęgowe służące przede wszystkim rybitwie czarnej, z których skorzystały przy okazji także inne gatunki ptaków. Podobne platformy służące odpoczynkowi, żerowaniu i rozrodowi powstały na Kanale Piaseczyńskim, planowane są również działania m.in. na Stawach Brustmana, na zbiornikach przy Trasie Siekierkowskiej i w Lesie Kabackim.

„Szuwar warszawski”
Szuwar Warszawski fot. https://www.facebook.com/SzuwarWarszawski-101553288288923/
„Szuwar warszawski”
Szuwar Warszawski fot. https://www.facebook.com/SzuwarWarszawski-101553288288923/
„Szuwar warszawski”
Szuwar Warszawski fot. https://www.facebook.com/SzuwarWarszawski-101553288288923/

Działania renaturyzacyjne projektu „Szuwar warszawski”

Tworzenie platform nie jest jedynym działaniem wykonywanym w trakcie trwania projektu „Szuwar warszawski”. W ramach działań zbiorniki wodne i cieki są również porządkowane, m.in. poprzez usuwanie gatunków inwazyjnych zaburzających naturalne środowisko życia ptaków i płazów. Renaturyzacja poprzedzona została licznymi badaniami i ekspertyzami, które wskazały prawidłowy kierunek działań. Planowane jest również tworzenie wypłyceń, miejscowe usuwanie betonu i łagodzenie skarp, co umożliwi zwierzętom swobodne wychodzenie na brzeg. Kolejnym działaniem jest zakup gruntów przylegających do zbiorników wodnych, co w znaczny sposób poszerzy obszar bytowania organizmów.

„Szuwar warszawski”
Szuwar Warszawski fot. https://www.facebook.com/SzuwarWarszawski-101553288288923/
„Szuwar warszawski”
Szuwar Warszawski fot. https://www.facebook.com/SzuwarWarszawski-101553288288923/

„Szuwar warszawski” – metryczka projektu

Lokalizacja: Warszawa / Polska
Wykonanie: Zarząd Zieleni Miejskiej w Warszawie
Typ: tereny miejskie

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!