ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri
bahis siteleri

Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie

Poznaj szczegóły konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i
rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz
wodnym placem zabaw w Redzie

Regulamin konkursu

Organizator: Gmina Miasto Reda

Sąd konkursowy: 
Sąd konkursowy powołany jest do oceny prac konkursowych oraz wyboru najlepszych prac konkursowych.

W skład Sądu konkursowego wchodzą:
1) Hanna Szcześniak – Przewodniczący Sądu
2) Halina Grzeszczuk - Zastępca Przewodniczącego
3) Magdalena Bartczak - Sędzia Referent
4) Hanna Dziubek - Lechowska - Członek
5) Marek Kopicki - Członek
6) Mateusz Richert – Członek

O konkursie:
Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym, prowadzonym w procedurze konkursu nieograniczonego, w którym prace konkursowe mogą składać wszyscy zainteresowani uczestnicy konkursu.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Parku Rodzinnego z tężnią oraz wodnym placem zabaw w Redzie.
Teren objęty Konkursem jest położony w centralnej części miasta nad rzeką Redą i stanowi przestrzeń publiczną.

Koncepcja architektoniczna winna obejmować:
1) Tężnię;
2) Wodny plac zabaw;
3) Zbiornik retencyjny;
4) Strefę relaksu;
5) Urządzoną zieleń;
6) Komunikację: ciągi piesze, ścieżki rowerowe, ruch kołowy techniczny, powiązania z ogólnodostępnym ruchem kołowym, komunikacją publiczną oraz parkingami;
7) Zielono – błękitną infrastrukturę;
8) Małą architekturę: oświetlenie, meble miejskie, śmietniki 9) Rewitalizację istniejącego Miejskiego Parku Rodzinnego.

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest uzyskanie najkorzystniejszej, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym, koncepcji architektonicznej dla terenu objętego Konkursem. Zamawiający oczekuje nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, uwzględniających atrakcyjny przyrodniczo charakter otoczenia, a także uwarunkowania ekologiczne i ekonomiczne również na etapie użytkowania. Przedstawiona koncepcja powinna pokazać rozwiązania nowoczesne, przyszłościowe, ale jednocześnie realne do realizacji. Jednym z założeń konkursowych jest uzyskanie przestrzeni przyjaznej dla wszystkich użytkowników i wprowadzenie bogatej , różnorodnej funkcji rekreacyjnej, która ją uatrakcyjni.

Termin:
Prace konkursowe należy złożyć do dnia 18.11.2022r. do godz. 10:00.

Nagrody:
I NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi.
II NAGRODA kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 10 000zł brutto
WYRÓŻNIENIE - kwota pieniężna w wysokości 2 000 zł brutto

Więcej informacji na temat konkursu na stronie organizatora: platformazakupowa.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!