ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri
bahis siteleri

Zaproszenia

Szkolenie: Woda w zieleni

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „WODA W ZIELENI – Projektowanie zieleni retencyjnej – Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM)”
PRELEGENT: dr inż. architekt krajobrazu Joanna Rayss

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP zaprasza na dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „WODA W ZIELENI – Projektowanie zieleni retencyjnej – Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM)”
PRELEGENT: dr inż. architekt krajobrazu Joanna Rayss

Terminy:

20.06.2022 (poniedziałek) I GODZINY: 11:00-17:00 I ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury
22.06.2022 (środa) I GODZINY: 11:00-15:00 I platforma zoom OW SARP


Wstęp na szkolenie jest wolny. Uwaga: Na szkolenie obowiązują zapisy, liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Rejestracja uczestników szkolenia nastąpi wg kolejności zgłoszeń – przy założeniu, że pierwszeństwo na 40 miejsc będą mieć członkowie OW SARP bez zaległości składkowych.
Zgłoszenia na szkolenie: kontakt@sarp.warszawa.pl

Program szkolenia:

1 dzień – teoretyczny (ok 5 godz. wykładu)

Zagadnienia omówione na szkoleniu:

  1. Systemy przyrodnicze miast a zielona infrastruktura.
  2. Metody nawadniania zieleni.
  3. Retencja a drenaż – krytyczny przegląd popularnych metod związanych z zagospodarowaniem i retencją wody opadowej.
  4. Metodyka obliczania ilości wód opadowych i roztopowych na potrzeby rozwiązań powierzchniowych.
  5. Metodologia projektowania Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRM).
  6. SPRiM jako teren biologicznie czynny
  7. Zalecenia wykonawcze
  8. Kwestie ekonomiczne – kalkulacje wartości usług ekosystemowych w SPRiM
  9. Polecane materiały źródłowe

2 dzień – studium przypadków (ok 4 h spotkanie na platformie zoom OW SARP)

W programie m.in.:

1. Omówienie 3 projektów technicznych SPRiM uwzględniających retencję wody na terenie inwestycji, m.in. na osiedlu mieszkaniowym w Pogórzu, gm. Kosakowo ul. Paderewskiego/ Kościuszki, w tym omówienie:

- obliczeń ilości wód opadowych i roztopowych na potrzeby rozwiązań powierzchniowych
-zaprojektowanego Systemu Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRM)
-przygotowania podłoża dla roślin
-doboru gatunkowego zieleni retencyjnej
- istotnych zapisów projektu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
- kosztów realizacji
- niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w okresie eksploatacji obiektu

2. Prezentacja nagrań video z wizji terenowych w miejscach realizacji ww. projektów SPRM
3. Omówienie innych zagadnień praktycznych, które są istotne przy projektowaniu rozwiązań zapewniających retencję wody na terenie inwestycji.

Uwaga: Organizator ustala plan Szkolenia oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie, nawet w dniu, w którym odbywa się Szkolenie.

Więcej informacji na stronie organizatora: 

https://sarp.warszawa.pl/woda-w-zieleni-dwudniowe-szkolenie-ow-sarp-dla-architektow-i-architektow-krajobrazu-dzialajacych-w-zawodzie/

Szkolenie: Woda w zieleni

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!