ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Konkursy

Konkursu na zagospodarowanie przestrzeni przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu

Miasto Poznań zaprasza do udziału w konkursie na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. Konkurs posiada rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Miasto Poznań zaprasza do udziału w konkursie na projekt urbanistyczny zagospodarowania terenów przy ul. F. Roosevelta w Poznaniu. Konkurs posiada rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, urbanistyczno-architektoniczny, koncepcyjny z pulą nagród 60.000 zł kierowany jest do architektów i urbanistów.

Termin składania wniosków (po zmianie regulaminu) upływa 10 listopada 2021 r.

Organizator zachęca do obejrzenia filmu poglądowego, prezentującego teren objęty konkursem  https://www.youtube.com/watch?v=670EZdDiz-g

Uczestnik powinien posiadać wiedzę niezbędną do wykonania pracy konkursowej. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli Uczestnik wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą spełniającą wymogi:

- architekt - osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku architektura (mgr inż. arch.) lub posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, zgodnie z prawem państwa, w którym uzyskała te uprawnienia lub w którym prowadzi działalność;

- urbanista - osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych na kierunku: planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, urbanistyka lub posiadająca uprawnienia urbanistyczne przed 11 sierpnia 2014 r.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Uczestnik musi złożyć wniosek zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu na adres konkurs_ua@um.poznan.pl do dnia 10.11.2021 r.

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie organizatora: https://www.poznan.pl/mim/main/konkurs-na-tereny-przy-ul-f-rooseveleta,p,42605,61739.html

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!