ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzeni „Promenady Nadmorskiej” wraz z terenami przyległymi w Ustce

Gmina Miasto Ustka oraz SARP Oddział Słupsk zorganizowały konkurs, którego celem jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów objętych konkursem.

Gmina Miasto Ustka oraz SARP Oddział Słupsk zorganizowały konkurs, którego celem jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów objętych konkursem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu 3 Maja w Wołominie

Zaproponowane koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania. Czytelność idei przestrzennej w przyjętym sposobie zagospodarowania jest głównym celem i kryterium oceny prac w zakresie propozycji urbanistycznej.

Projekt powinien opierać się na trzech podstawowych kwestiach:

• poprawienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej, w skład której wchodzi Promenada Nadmorska wraz z otaczającymi ją terenami parkowymi i plażą nadmorską,

• zaprezentowanie innej formy zagospodarowania terenów przeznaczonych w projekcie planu miejscowego pod funkcję uzdrowiskową i powiązanie jej z molem, które będzie usytuowane na otwartych terenach wód morskich, osiowo wzdłuż ulicy Żeromskiego, wraz z wyeksponowaniem punktów widokowych o zabudowie tarasowej.

• integrowanie i zespalanie ważnych rekreacyjnie przestrzeni terenowych o różnym sposobie zagospodarowania powiązanych 

Założenia przestrzenne:

• uporządkowanie i nowe ukształtowanie przestrzeni publicznej – Promenady Nadmorskiej, stanowiącej atrakcyjny nadmorski ciąg spacerowy dla mieszkańców, wczasowiczów i kuracjuszy oraz bardzo ważny przestrzennie w skali miasta kompozycyjny element urbanistyczno – architektoniczny, z uwzględnieniem połączenia z istniejącym nowym odcinkiem promenady kończącym się na wysokości „Traktu Solidarności”.

• powiazanie Promenady Nadmorskiej z nowymi tarasami widokowymi i nowym molem, zaprojektowanym jako przedłużenie komunikacji pieszej na osi ul. Żeromskiego.

• Ujednolicenie rozwiązań architektonicznych zejść na plażę na odcinku od wschodniego falochronu portowego do „Traktu Solidarności”, z uwzględnieniem zjazdów dla osób niepełnosprawnych które powinny znaleźć się w min. 4 punktach (w 2 istniejących oraz na wysokości mola oraz „Traktu Solidarności”).

Terminy:

• Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac Konkursowych: do dnia 8 października 2021 r.

• Termin składania Prac Konkursowych: do dnia 23 listopada 2021 r., godz. 15.00.

• Ogłoszenie wyników: 20.12.2021 r.

Nagrody w konkursie:

I nagroda: 25 000 zł brutto

II nagroda: 15 000 zł brutto

III nagroda: 10 000 zł brutto

Jury

arch. Zbigniew Maćków, SARP Oddział Wrocław – przewodniczący

arch. Andrzej Poźniak, SARP Oddział Słupsk – sędzia referent

dr inż. kpt. ż. w. Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, Zastępca Burmistrza Ustki

arch. Marek Perepeczo, SARP Oddział Koszalin

arch. Witold Sikorski, Architekt Miejski Ustki

arch. Mirosława Maćkowiak-Długosz, przedstawicielka UM Piła

arch. Mirosław Zwolski, SARP Oddział Słupsk

arch. Maciej Araszkiewicz, SARP Oddział Słupsk – zastępca sędziego

Krzysztof Stodoła, przedstawiciel UM Ustka – zastępca sędziego

arch. Agata Ogór

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!