ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Park

Krakowski ZZM reaguje na materiał o Wildze

Publikujemy materiał przesłany przez krakowski ZZM w reakcji na nasz tekst dotyczący rewitalizacji Parku Rzecznego Wilga

Publikujemy materiał przesłany przez krakowski ZZM w reakcji na nasz tekst dotyczący rewitalizacji Parku Rzecznego Wilga

Park Rzeczny Wilga

W nawiązaniu do opublikowanego na Państwa stronie www.sztuka-krajobrazu.pl artykułu dotyczącego rewitalizacji Parku Rzecznego Wilga: przesyłamy sprostowanie informacji, które wydaje się być konieczne ze względu na brak przedstawienia pełnego obrazu inwestycji, jej założeń oraz sposobu realizacji. Inwestycja, na którą od wielu lat czekali mieszkańcy tych terenów budzi wiele kontrowersji wśród internautów. Niestety wiele z publikowanych w social mediach w tym temacie informacji jest bardzo tendencyjnych i powierzchownych, ponieważ nie uwzględnia szerszych aspektów całej realizacji. W takiej sytuacji tylko rzetelny i pełny opis przeprowadzonych działań da mieszkańcom możliwość pełnej oceny inwestycji zwiększającej ilość dostępnych terenów zieleni. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie artykułu, bądź jego sprostowanie na podstawie poniższych informacji.

Parki rzeczne powinny być udostępnione mieszkańcom

Jako naturalne korytarze ekologiczne, rzeki wraz z ich najbliższym otoczeniem, pełnią szereg funkcji, w tym przede wszystkim: przyrodniczych, przewietrzania miasta, rekreacyjnych i edukacyjnych. Tereny zieleni położone wzdłuż cieków wodnych, sukcesywnie włączane są do systemu parków rzecznych. System ten, opierający się na sieci hydrologicznej Krakowa, pełni bardzo ważną funkcję również jako alternatywna oś komunikacji - poprzez tworzenie na ich terenie ciągów pieszych i rowerowych. Alternatywna sieć komunikacyjna pozwalająca na przemieszczanie się przy wykorzystaniu ekologicznego transportu (rowery, hulajnogi elektryczne) wzdłuż ciągów biegnących poprzez tereny zielone, przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń powietrza i stwarza dogodne warunki do aktywnego wypoczynku wśród zieleni. Ochrona powietrza jest aktualnie jednym z najważniejszych aspektów uwzględnianych w planowaniu przestrzennym miasta Krakowa, dlatego kluczowe jest zachowanie parków rzecznych i ich zrównoważone zagospodarowanie poprzez minimalną ingerencję. Nie wolno jednak zapominać, że właściwe udostępnienie obszarów wchodzących w skład tzw. parków rzecznych jest warunkiem koniecznym aby te tereny mogły spełniać swoje podstawowe  funkcję rekreacyjne czy edukacyjne. Dlatego tak ważną kwestią jest udostępnianie terenów zielonych, niezależnie od ich wartości przyrodniczych, dla wszystkich, tak aby eliminować bariery wykluczające m.in. osoby niepełnosprawne z korzystania z terenów zielonych czy z alternatywnej komunikacji.

W związku z powyższym, prace związane z udostępnieniem Parku Rzecznego Wilga, zostały wykonane w zakresie bezpiecznego i komfortowego udostępnienia tego miejsca dla wszystkich odwiedzających.

Spontaniczna sukcesja roślinności wymaga czasu

Prace związane z udostępnieniem Parku Rzecznego Wilga prowadzone były w dwóch etapach. W zeszłym roku zakończył się I etap, który obejmował teren Lasku Kopty - od ul. Jana Brożka do ul. Rzemieślniczej. W ramach prac dokończyliśmy istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż koryta rzeki Wilgi. Ze względów bezpieczeństwa jest ona oświetlona. Wykorzystaliśmy lampy parkowe, których strumień światła skierowany jest ku dołowi, tak by zminimalizować zanieczyszczenie światłem. Ścieżka rowerowa przebiega wzdłuż koryta rzeki ze względu na konieczność kontynuacji istniejącej już ścieżki (w części parku wykonanej przez dewelopera) oraz ze względu na brak możliwości poprowadzenia jej na wschodnią część parku bez konieczności wycinki znacznej liczby drzew. Utworzenie ciągów pieszych ograniczone zostało do utwardzenia już istniejących „przedeptów” z wykorzystaniem przepuszczalnej, mineralnej nawierzchni – hansegrand. Obrzeża ścieżki wykonano w całości z drewna.  Powstałe ścieżki piesze i rowerowe będą integralną częścią projektu #WisłaŁączy, który zakłada utworzenie tras pieszo-rowerowych wzdłuż Wisły i jej dopływów, tworząc szybką i bezpieczną alternatywę przemieszania się po Krakowie. Za kilka dni zakończone zostaną prace prowadzone w ramach II etapu. Elementami wspólnymi I i II etapu są ścieżki piesze i ścieżka rowerowa z oświetleniem oraz mała architektura. Na II etapie wykonaliśmy dodatkowo ścieżkę edukacyjną,  pochylnię umożliwiającą komfortowy dostęp do parku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, utworzyliśmy miejsca do piknikowania, czy miejsce spotkań w formie ławek ustawionych na planie okręgu, idealne miejsce pod klasę leśną, oraz zamontowaliśmy pojedyncze elementy do ćwiczeń na ścieżce zdrowia.

Podczas wykonywania prac dołożono wszelkich starań, aby właściwie zabezpieczyć systemy korzeniowe drzew. W miejscach, w których było to możliwe, ścieżki zostały wyniesione ponad poziom terenu. Drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu i znajdowały się bezpośrednio przy ścieżkach, zostały ogłowione, lub w ostateczności wycięte. W zamian wprowadziliśmy gatunki, które są zgodne z siedliskiem łęgu topolowo-wierzbowego. Podczas I etapu (Lasek Kopty), w celu odgrodzenia od psiego wybiegu i wzmocnienia statyczności sąsiadującej z nim skarpy - posadziliśmy na niej porzeczkę czerwoną i trzmielinę. Z uwagi na charakter Parku Rzecznego, pozostałe, nieliczne nasadzenia mają charakter nasadzeń barierowych, które zostały wprowadzone wyłącznie w bezpośrednim otoczeniu utworzonych ciągów (w przypadku etapu I) lub charakter nasadzeń uzupełniających w miejscach, w których brakowało roślinności w runie (w przypadku etapu II) i tworzą je gatunki charakterystyczne dla siedliska. Miejsca, gdzie gleba została wzruszona w związku z wykonanymi pracami,  celowo nie zostały obsadzone roślinnością jak ma to miejsce w parkach miejskich. Obszary te zostały pozostawione do spontanicznej sukcesji roślin runa.

Zdajemy sobie sprawę, że takie rozwiązanie może budzić wątpliwości wśród części mieszkańców, gdyż zakładany efekt wizualny nie jest widoczny od razu. Pragniemy jednak zaznaczyć, że efekty sukcesji roślin na niewielkim obszarze naruszonym podczas wykonywania zeszłorocznych prac były doskonale widoczne już w bieżącym roku. Zapraszamy do odwiedzenia II etapu Parku Rzecznego Wilga. Zwłaszcza późną wiosną, kiedy spontaniczna sukcesja roślinności wkroczy na wzruszoną obecnie glebę wzdłuż nowo powstałych ciągów komunikacyjnych, by w krótkim czasie pokryć ją zwartym kobiercem ziołorośli. Jesteśmy pewni, że dopiero wówczas będzie można dokonać rzetelnej oceny wizualnej i krajobrazowej strony zrealizowanej inwestycji.

Aleksandra Mikolaszek

Zarząd Zieleni MIejskiej w Krakowie

Komentarze

*

Monik

To jest stek kłamstw.

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!