ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Konkursy

Konkurs - Pirs Gdynia

Miasto Gdynia ogłosiło konkurs na koncepcję przeksztłacenia najważniejszej osi kompozycyjnej miasta Gdyni - czyli skweru Kościuszki i  Mola Południowego

Miasto Gdynia ogłosiło konkurs na koncepcję przekształcenia najważniejszej osi kompozycyjnej miasta Gdyni - czyli skweru Kościuszki i Mola Południowego

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie projektu zabudowy i zagospodarowania stanowiącego autorską propozycję wizji najważniejszej osi kompozycyjnej Gdyni

– Skweru Kościuszki, Alei Jana Pawła II oraz Mola Południowego. Projekt powinien zaprezentować na poziomie studialno-ideowym propozycję przekształcenia obszaru objętego Konkursem, określać relacje z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze wartości historyczne, rozwiązania kompozycyjne i funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania wartościowych przestrzeni publicznych.

Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych adekwatnych do oczekiwań, odzwierciedlających ambicje i tradycję Gdyni jako miasta nowoczesnego, którego mieszkańcy i włodarze z nadzieją i ciekawością spoglądają w przyszłość. Uzyskane rozwiązania mają posłużyć określeniu kierunków przemian, które pozwolą wykorzystać potencjał tej przestrzeni. Nagrodzone i wyróżnione prace stanowić będą inspiracje do ustalenia zagospodarowania i przyszłych przekształceń obszaru objętego konkursem. Mogą zostać wykorzystane przez Organizatora w szczególności do formułowania zapisów aktów prawa miejscowego, a także w innych konkursach lub postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących obszaru objętego Konkursem, a także w folderach reklamowych i ofertowych miasta.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie. Warunkiem dopuszczenia do udziału jest posiadanie przez autora pracy uprawnień do projektowania architektonicznego bez ograniczeń

Terminy:

Ogłoszenie Konkursu: 17.08.2021 r.

Termin składania pytań: 5.10.2021 r.

Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 10.10.2021 r.

Termin składania prac konkursowych: 15.11.2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa w ramach Gali Konkursowej: 10.12.2021 r.

Nagrody:

I Nagroda: 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

II  Nagroda: 25 000,- zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) III Nagroda: 15 000,- zł (piętnaście tysięcy złotych)

3 x Wyróżnienie: 5 000,- zł  (pięć tysięcy złotych

Szczegóły: www.gdynia.pl/konkurs-pirs

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!