ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Konkursy

Konkurs urbanistyczny w Bolesławcu

Miasto i gmina Bolesławiec ogłasza konkurs, którego celem jest wywołanie dyskusji publicznej oraz środowiskowej dotyczącej wizji i możliwości w zakresie kształtowania głównej przestrzeni publicznej Bolesławca.

Miasto i gmina Bolesławiec ogłasza konkurs, którego celem jest wywołanie dyskusji publicznej oraz środowiskowej dotyczącej wizji i możliwości w zakresie kształtowania głównej przestrzeni publicznej Bolesławca.

Rozstrzygnięcie konkursu wyłoni najlepsze koncepcje urbanistyczno-architektoniczne, które zostaną zaprezentowane na wystawie prac konkursowych oraz podczas dyskusji publicznej. Przy opracowywaniu koncepcji planu miejscowego wzięte zostaną pod uwagę łącznie: rozwiązania koncepcyjne zaprezentowane w Konkursie oraz rezultaty dyskusji społecznych. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb kształtowania i zagospodarowania terenu w centrum Bolesławca, prowadzenia dyskusji społecznych i środowiskowych.

W pracach konkursowych należy obowiązkowo uwzględnić następujące zagadnienia:

- zagospodarowanie płyty Rynku w Bolesławcu (rozwiązania kompozycyjne i materiałowe, nawierzchnie),

- rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne brył oraz zasady kształtowania fasad zabudowy w pierzejach placu,

- rozwiązania komunikacji pieszej i kołowej w obrębie placu wraz z uwzględnieniem zasad parkowania oraz relacji i powiązań komunikacyjnych zewnętrznych,

- zasady wprowadzenia: zieleni, oświetlenia oraz małej architektury,

- zasady projektowania uniwersalnego,

- przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji, stanowiące rozwiązania dotyczące przestrzeni publicznych, ogólnodostępnych, powinny być łatwe w utrzymaniu, a korzystanie z urządzeń bezpieczne i niewymagające specjalnego dozoru.

Prace konkursowe należy składać w terminie do 1 października 2021 r. do godz. 12:00, na adres: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Rynek 1, 98-430 Bolesławiec

Łączna pula nagród wynosi 20 000 zł.

Przewiduje się przyznanie nagród i wyróżnień w następujących wysokościach: ­

- 10 000 zł za zajęcie pierwszego miejsca ­

- 5 000 zł za zajęcie drugiego miejsca ­

- 3 000 zł za zajęcie trzeciego miejsca ­

- dwa wyróżnienia – 1000 zł każde

W skład Sądu Konkursowego wejdą: ­ Małgorzata Hanzl – Przewodnicząca Sądu Konkursowego, przedstawiciel Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, architekt i urbanista ­ Dorota Makówka – Wiceprzewodnicząca Sądu Konkursowego, Wójt Gminy Bolesławiec, przedstawiciel Organizatora ­ Dariusz Boguszewski – przedstawiciel Organizatora Wykonawczego, urbanista ­ Maria Dankowska – przedstawiciel Organizatora Wykonawczego, architekt i urbanista ­ Gabriel Ferliński – przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi, architekt i urbanista ­ Elżbieta Muszyńska – Sędzia Referent, Przedstawiciel Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi, architekt i urbanista ­ Łukasz Pancewicz – architekt i urbanista ­ Mateusz Piasecki – Sekretarz Konkursu (bez prawa głosu)

Etapy postępowania:

Ogłoszenie konkursu 26 lipca 2021 r.

Zgłoszenia – rejestracja uczestników konkursu od 26 lipca do 30 września 2021 r.

Składanie zapytań formalnych i merytorycznych dotyczących konkursu, przez uczestników zarejestrowanych do konkursu do 31 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi na nadesłane pytania do 10 września 2021 r.

Warsztaty i spacer badawczy dla uczestników konkursu 6 sierpnia 2021 r.od godz. 14:30

Termin składania prac do 1 października 2021 r. do godz. 12:00 7.

Obrady Sądu konkursowego od 08 do 10 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu 15 października 2021 r.

Wystawa pokonkursowa od 15 do 30 października 2021 r.

Regulamin konkursu: http://boleslawiec.net.pl/cms/29233

Konkurs urbanistyczny Bolesławiec

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!