Konkursy

Projekt ulicy w mieście i gminie Nowa Słupia – konkurs dla architektów

Zapraszamy do udziału w konkursie na modernizację i przebudowę ulicy Świętokrzyskiej w gminie i mieście Nowa Słupia. Wejdź i sprawdź.

Kielecki oddział SARP zaprasza do udziału w konkursie dla architektów na opracowanie projektu ulicy Świętokrzyskiej w gminie i mieście Nowa Słupia. Projekt zakłada rewitalizację i przebudowę  ulicy w ramach projektu „Rewitalizacja Nowej Słupi” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie.

Regulamin konkursu na modernizację i przebudowę ulicy Świętokrzyskiej w Nowej Słupii

Organizator
Miasto i gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia

Cel konkursu dla architektów
Celem konkursu dla architektów jest wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistcznej pod względem funkcjonalno-użytkowym i kompozycyjnym, który uwzględnia istniejący kontekst zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Przedmiot konkursu dla architektów
-przebudowa i modernizacja ulicy Świętokrzyskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Nowej Słupii” ujętego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
-wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Jury konkursu dla architektów
mgr inż. arch. Wojciech Głowacki, SARP Kielce, przewodniczący sądu konkursowego
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik, SARP Katowice, zastępca przewodniczącego sądu konkursowego
mgr inż. arch. Regina Kozakiewicz – Opałka, SARP Kielce, sędzia referent
Włodzimierz Szczałuba - miasto i gmina Nowa SłupiaMarek Partyka - miasto i gmina Nowa Słupia

Kryteria i sposób oceny prac
-atrakcyjność przyjętych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych terenu, w tym jego walory wizualne i użytkowe – 50%,
-prawidłowość przyjętych rozwiązań przestrzennych zagospodarowania terenu - 30%,

-walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji terenu objętego przedmiotem Konkursu – 20%

Terminy
Składanie prac konkursowych – 26.10.2020

Nagrody
Pierwsza nagroda – 15 000 zł brutto
Druga nagroda – 8 000 zł brutto
Trzecia nagroda – 5 000 zł brutto
Wyróżnienia – 2 x 1 000 zł brutto

Regulamin konkursu znajdziesz tu: http://kielce.sarp.org.pl/wp-content/uploads/Regulamin-Konkursu-2.pdf

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!