Park

Projekt parku kieszonkowego Psia Górka we Wrocławiu

Zobacz nowy projekt parku kieszonkowego „Psia Górka” we Wrocławiu, przygotowany przez pracownię IKROPKA.

Wrocław się zieleni – skwer przy ulicy Grabskiego czeka modernizacja. W ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziano w tym miejscu nowy park kieszonkowy. Projekt zagospodarowania terenu przygotowała pracownia IKROPKA.

Dopiero co pisaliśmy o projekcie parku kieszonkowego przy ulicy Pereca we Wrocławiu. Następnym wrocławskim skrawkiem zieleni, który czeka modernizacja, jest skwer przy ulicy Grabskiego. Tak jak poprzednio projekt zagospodarowania przestrzeni opracowała pracownia IKROPKA. Do prac projektowych należała inwentaryzacja dendrologiczna terenu, koncepcja projektowa, projekt budowlany i wykonawczy w zakresie utwardzenia powierzchni gruntu, ukształtowania terenu, obiektów małej architektury oraz zieleni.

Projekt parku we Wrocławiu
Projekt parku we Wrocławiu

Projektowany obszar był do tej pory terenem niezagospodarowanym i nieużytkowanym, którego funkcja ograniczała się do celów głównie komunikacyjnych. Celem projektu było stworzenie parku kieszonkowego, który stałby się miejscem rekreacji biernej i dawał korzyści mieszkańcom. Projektanci chcieli, aby było to miejsce innym niż typowe place zabaw dla dzieci, których jest w okolicy sporo.

Projekt parku we Wrocławiu
Projekt parku we Wrocławiu

Nowy projekt parku – analiza zagospodarowania okolicy

W opracowaniu koncepcji przestrzeni pomogła analiza potrzeb komunikacyjnych biorąca pod uwagę istniejący przedepty oraz częstotliwość ich wykorzystania. Ponadto projektanci skupili się na bezpośrednim sąsiedztwie opracowanego terenu – po jego stronie wschodniej znajduje się obszar z licznymi nasadzeniami krzewów i drzew wygrodzony żywopłotem formowanym. Od południa i zachodu trawnik wydziela nawierzchnia kostki brukowej – pozostałość przedwojennej siatki ulic.

Teren nowego parku kieszonkowego urozmaicać będzie pięć pagórków porośniętych trawą i częściowo obsadzonych krzewami, co ułatwi ich utrzymanie. W jednym z pagórków wydrążony zostanie przejście-tunel wykończony prefabrykatem betonowym zabezpieczonym warstwą gumowego granulatu. Dalej zaprojektowano placyk wysypany korą z kolorowymi siedziskami oraz konarem drzewa. Centralnym punktem założenia stanie się przestrzeń służąca spotkaniom właścicieli psów.

Projekt parku we Wrocławiu
Projekt parku we Wrocławiu

Wejście na teren parku kieszonkowego zaakcentowano sposobem wykonania nawierzchni. Wykorzystano tam okrągłe betonowe płyty. Motyw okręgu pojawia się w całej przestrzeni skweru poprzez walcowate kształty siedzisk rozmieszczone w kilku miejscach. Wszystkie one pomalowane są na kolory niebieski i pomarańczowy identyfikowane z nową przestrzenią parku. W parku pojawi się wiele nowych drzew, takich jak ambrowiec i miłorząb oraz krzewów – trzmielina oskrzydlona i pęcherznica kalinolistna. Wybór roślin decyduje o zmienności kolorystycznej szaty zieleni zależnie od sezonu. Wprowadzenie zieleni średniej oraz wysokiej z pewnością pozytywnie wpłynie na warunki lokalnego klimatu, a także podniesie wartości biocenotyczne terenu.

Zobacz galerię zdjęć projektu parku

Projekt parku kieszonkowego „Psia Górka” we Wrocławiu – metryczka projektu parku

typ projektu: park kieszonkowy
inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej Wrocław
pracownia: IKROPKA
zespół projektowy: M. Droń, D. Krop-Andrzejczuk, A. Gierko, I. Szkatulnik
projekt: 2018
lokalizacja: ul. Grabskiego, Wrocław
projektowana powierzchnia: 772,36 m2
wizualizacje: J. Kowalik

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!