ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Konkursy

Konkurs TUP na dyplomy magisterskie

Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o doroczna nagrodę TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2018 roku

Towarzystwo Urbanistów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o doroczna nagrodę TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2018 roku.

Informacje o konkursie urbanistycznym dla studentów

 

Doroczna nagroda TUP, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest w trybie konkursu zamagisterskie prace dyplomowe obronione w poprzednim roku kalendarzowym (lub w roku/okresiewymienionym w ogłoszeniu konkursu) na wyższej uczelni w Polsce, podejmujące problematykę:a)projektowania urbanistycznego,b)studiów dotyczących zagadnień gospodarki przestrzennej,c)planowania przestrzennego.

Zgłaszanie prac do konkursu
Prace dyplomowe zgłasza do konkursu o Nagrodę jej promotor po uzyskaniu od władz uczelnipotwierdzenia, że praca spełnia formalne warunki zgłoszenia do konkursu. Promotor w danym roku ma prawo zgłosić do konkursu tylko jedną pracę dyplomową wykonanąpod jego kierunkiem.

Kryteria oceny prac konkursowych
a) stopień przydatności dla rozwiązywania problemów przestrzennych,
b) zastosowana przez autora metoda pracy,
c) wartość merytoryczna rozwiązania zadania projektowego lub przedstawienia zagadnieniastanowiącego temat pracy,
d) wykazana w pracy dojrzałość autora do podejmowania samodzielnej działalności projektowejlub badawczej oraz znajomość zasad współpracy ze specjalistami różnych dziedzin.

Jury konkursu dla studentów
a) Prezes TUP (lub osoba przez niego upoważniona) jako przewodniczący sądu,
b)c złonek TUP powołany przez Zarząd Główny TUP jako sędzia referent,
c) co najmniej dwóch członków TUP powołanych przez ZG TUP,
d) przedstawiciel SARP,
e) przedstawiciele sponsora (ów) konkursu.

Termin
Prace można przesyłać pocztą na adres podany powyżej. O ich terminowym nadaniubędzie decydować data stempla pocztowego, jednak nie późniejsza niż 21 czerwca2019 roku

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora: tup.org.pl

 

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!