ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Projekty

Projekt wiaty do składowania odpadów w Gdańsku

2/3

Celem projektu jest estetyzacja przestrzeni miejskiej oraz zwiększenie jej funkcjonalności. Zawartość plansz to opracowanie koncepcji rozwiązującej obecną sytuację. Jest to składowa kompleksowego projektu konkursowego, który zostanie opublikowany już wkrótce!

Komentarze

*

Podobne artykuły