ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Urbanistyka

Projekt parku miejskiego - łyżwy nad kanałem

2/6
Park w Waszyngtonie

Canal Park – to jedna pierwszych inwestycji parkowych w tej części miasta, do tej pory raczej zaniedbanej i mało popularnej. Dlatego też duży nacisk poza jakością architektury i atrakcyjnością nowej przestrzeni położono tu na kwestie społeczne – park miał wspomóc kontakty między mieszkańcami okolicy.

Komentarze

*

Podobne artykuły