ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Projekty

Lawendowy ogród w Oławie

2/2

Założenia stylistyczne  opierały się na tworzeniu ogrodu w stylu „nowoczesnym-naturalnym”, gdzie surowe elementy materii nieożywionej (mała architektura, nawierzchnie) przełamywane są swobodniejszym charakterem nasadzeń, z dużym udziałem bylin i traw. Dodatkowym wymogiem było dopasowanie koncepcji projektowej do istniejącej szaty roślinnej.

Komentarze

*

Podobne artykuły