kızılay odtülüler dershane

Polska

Nowoczesna geometria w ogrodzie

3/7

Założenia projektowe oraz charakter budynku zdeterminowały powstanie kompozycji minimalistycznej, która nabrała trójwymiarowości dzięki celowemu obniżeniu i podwyższeniu terenu, małej architekturze ogrodowej oraz roślinności formowanej piętrowo. 

Komentarze

Podobne artykuły