ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Urbanistyka

Wyniki konkursu na koncepcję przebudowy rynku w Jędrzejowie

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.

Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przywrócenia historycznego charakteru XIII - wiecznego zabytkowego Rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: UBIMUJ się z nami ! Zostań certyfikowanym specjalistą BIM w technologii Autodesk REVIT®!

Pierwsza nagroda przypadła pracowni architektonicznej: Marcin Ustupski-Kaźmik i Krystian Krawczyk.

Skład zespołu:

Krystian Krawczyk 

Marcin Ustupski-Kaźmik 

Agnieszka Kłoczko 

stud. Aleksandra Kubacka 

stud. Damian Szwajkos 

Wizualizacje: 

visualPAKK 

Sąd konkursowy przyznał nagrodę za racjonalne oraz estetyczne rozwiązania przestrzenne. Zaproponowana koncepcja nadaje miejscu reprezentacyjnego charakteru. W projekcie zachowano naturalny spadek połaci rynku, przy nieznacznym zróżnicowaniu poziomów wzdłuż południowej pierzei (plateau przy kawiarni i amfiteatr z siedziskami) wraz dwoma zbiornikami wodnymi wyposażonymi w fontanny stanowią właściwą dyspozycję funkcjonalną przestrzeni placu. 

Codzienne funkcje użytkowe w otwartej przestrzeni zaplanowano w strefie ruchu uspokojonego, blisko pierzei południowej o potencjalnie bogatym programie usługowym, wzbogaconym o nowy obiekt oraz w sąsiedztwie centrum informacji z atrakcyjnym programem o znaczeniu turystycznym. Tak zagregowany program w najwyższej części placu, uwalnia jego pozostałą przestrzeń dla wielorakich wydarzeń artystycznych, happeningowych, różnego rodzaju kiermaszów, wystaw i ogólnie aktywności związanych z kulturą, a także z życiem społecznym mieszkańców miasta. 

Podział rysunku posadzki został przeprowadzony w sposób modularny, a następnie dostosowany do szerokości traktów kamienic w pierzejach rynku (na obu kierunkach) tworzy przy użyciu odmiennych szarości płyt kamiennych mozaikę łagodzącą rygor geometrycznych podziałów i może w porach deszczowych czynić powierzchnię placu atrakcyjną i „żywą”. Drzewa w klombach i szpalerach w pobliżu północnej pierzei stanowią atrakcyjne tło dla wydarzeń artystycznych, przy czym równocześnie są swojego rodzaju buforem pomiędzy placem a ulicą o stosunkowo intensywnym ruchu kołowym. Spowolnienie ruchu nie oznacza eliminacji pojazdów w tej strefie. 

Obiekt traktowany jest jako symbol i duma mieszkańców. Projektowane obiekty - centrum informacji przy ulicy Głowackiego oraz dom handlowo-usługowy na narożniku ulic 11-go Listopada oraz ul. Kościelnej, a także budynek mieszkalno-usługowy wzdłuż ulicy Partyzantów wpisują się w kontekst miejsca zarówno geometrią brył jak i skalą oraz współczesnym detalem otworów okiennych i portali. 

Dodatkowym atutem jest koszt realizacji inwestycji. Wypada on korzystnie na tle innych prac, a prostota i funkcjonalność zastosowanych nie powinny generować wysokich kosztów eksploatacyjnych.

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!