ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Urbanistyka

Stare Miasto w Oświęcimiu - wyniki konkursu

Architekci dostali do dyspozycji teren położony w centrum miasta zawierający niewielkie pochylenie terenu. W projekcie należało uwzględnić kilka wymaganych przez organizatora obiektów.

5 października 2012 roku ogłoszono wyniki konkursu SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego.

Gmina Miasto Oświęcim w lipcu tego roku ogłosiła studialny, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego; w październiku jury wybrało laureatów: przyznano nagrody pierwszą i drugą oraz trzy trzecie ex aequo. Ponadto trzy projekty nagrodzono wyróżnieniami honorowymi.

Jak można było przeczytać w regulaminie konkursu, jego celem było „uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu w obszarze Starego Miasta, której realizacja pozwoli na podniesienie jakości przestrzeni publicznej podkreślając szczególny kontekst kulturowy”. Ponadto – jak podkreślali organizatorzy – „konkurs pozwoli na uzyskanie wszechstronnego i szerokiego spektrum spojrzenia na przestrzeń tego fragmentu miasta, a uzyskane z konkursu wnioski stanowić będą podstawę wytycznych dla przyszłego planu miejscowego, co pozwoli uniknąć ekspansji niekontrolowanych i przypadkowych działań inwestycyjnych”.

Architekci dostali do dyspozycji teren położony w centrum miasta, w sąsiedztwie kilku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, zawierający niewielkie pochylenie terenu. w projekcie należało uwzględnić kilka wymaganych przez organizatora obiektów (m.in. widownię, parking, budynek informacji turystycznej, czasowe stoiska handlowe). Poza tym architekci zobowiązani byli do zaproponowania atrakcyjnej, przyjaznej przestrzeni publicznej, która w przyszłości stałaby się „bramą do miasta” i połączyłaby się z planowanymi inwestycjami, w tym założenia o nazwie Ogrody Europy i kładką pieszą, prowadzącą do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Do konkursu zgłosiły się 74 pracownie. Jury konkursowe spośród nich wybrało najlepsze propozycje.

I nagrodę otrzymał zespół z Gliwic: ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury i VISIO Architects and Consultants, w składzie: arch. Michał Stangel, arch. Rafał Schurma, arch. Aleksandra Witeczek, stud. Maciej Wężykowski, stud. Marta Ulfik. W uzasadnieniu werdyktu napisano: „Praca otrzymuje pierwszą nagrodę za atrakcyjną propozycję kompozycji wnętrza urbanistycznego, eksponującą walory otoczenia a zarazem maskującą jego niedostatki. Umiejętne wykorzystanie konfiguracji terenu pozwala w tarasowym ukształtowaniu pomieścić zarówno wymagany program funkcjonalny jak i zachować rekreacyjny charakter obszaru. Dodatkowym walorem pracy jest nowa kompozycja architektoniczna dowiązująca do obiektu hotelowego, dla którego wcześniej wydane zostało pozwolenie na budowę”.

II nagroda przypadła Biuru Architektonicznemu Moska i Rachuba s. c., Leszek Moska, Mariusz Rachuba z Chorzowa „za interesującą kompozycję przestrzenną złożoną z dwu głównych elementów, to jest wielofunkcyjnego placu i powierzchni trawiastych pod którymi ukryte zostały parkingi”.

Trzecie nagrody przyznano aż trzy. Otrzymały je pracownie: Javier Arizcuren Arquitecto z Hiszpanii („za interesującą próbę regulacji urbanistycznej ul. B. Joselewicza zharmonizowaną z naturalnym stokiem opadającym w kierunku bulwaru Soły”); Ostrowscy Architekci z Katowic („za oryginalną aranżację architektoniczną wnętrza urbanistycznego, otwierającą możliwości wzbogacenia programu użytkowego tego terenu”) oraz Susuł & Strama Architekci z Oświęcimia („za interesującą próbę wprowadzenia nowych kubatur w nawiązaniu do planowanego w tym obszarze obiektu hotelowego”).

Ponadto jury przyznało też trzy wyróżnienia honorowe. Marcin Galas i Tomasz Smuga dostali je „za zręczne wprowadzenie znacznych kubatur i programu użytkowego w postaci atrakcyjnej formy architektonicznej”; zespół w składzie: Michał Patyk, Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Kniaź, Marek Kowalski, Aleksander Wasielewski wyróżniono „za ascetyczne rozwiązanie placu w postaci błoń otoczonych skromnymi kubaturami mieszczącymi program funkcjonalny”, zaś duet Karol Gonczaruk, Maria Wronka za „za jednoznaczną kompozycję placu uformowanego w kształcie amfiteatru”.

Nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu pomiędzy ulicami: Bulwary, Dąbrowskiego, B. Joselewicza a terenem Zakładu Salezjańskiego przyznał sąd konkursowy w składzie: Aleksander Böhm (SARP), Janusz Chwierut (Prezydent Miasta Oświęcim), Kazimierz Łakomy (Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miasta Oświęcim), Wacław Stefański (SARP), Marcin Włodarczyk (SARP), Marek Kozień (SARP).

Ilustracje dzięki uprzejmości Organizatora Konkursu.

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!