ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Przestrzeń publiczna

Przestrzeń publiczna odporna na zmiany klimatyczne w Kopenhadze

Szereg zmian zachodzących w środowisku naturalnym wywołany jest zmianami z klimacie miejskim, które wynikają nie tylko z silnej presji urbanizacji, ale również rosnącej liczby mieszkańców.

Szereg zmian zachodzących w środowisku naturalnym wywołany jest zmianami z klimacie miejskim, które wynikają nie tylko z silnej presji urbanizacji, ale również rosnącej liczby mieszkańców. Przestrzeń publiczna narażona jest na katastrofy takie jak powodzie, fale upałów, rozprzestrzenianie się chorób w dusznym i zanieczyszczonym powietrzu miejskim. Negatywnych konsekwencji można uniknąć poprzez realizację konkretnych strategii takich jak ostrożne planowanie mikroklimatu. Prowadzi to do  stabilizacji komfortu cieplnego umożliwiając odpowiedni poziom życia w mieście.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Przestrzeń publiczna - FOUNTAIN HOUSE

Kopenhaga jako wzór do naśladowania

Dania jest krajem poważnie zaangażowanym w promowanie świadomości miejskiej odporność na negatywne skutki zmian klimatycznych. St. Kjeld w Østerbro – dzielnicy duńskiej stolicy - to pierwsza przestrzeń publiczna o uregulowanym układzie odpornym na katastrofy spowodowane załamaniem klimatu. Obszar wybrano ze względu na istniejące szerokie i nieużytkowane w pełni ulice. Nowe ulice o skromniejszych wymiarach wciąż zdolne do pełnienia funkcji komunikacyjnej pozwolą na lepsze zagospodarowanie przestrzeni oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. 

przestrzeń publiczna, dania
Ścieżki piesze i rowerowe (źródło www.tredjenatur.dk)

Głównym problemem przestrzeni publicznej w miastach są powodzie. Kanalizacja nie jest zdolna do zbierania tak dużych ilości opadów, a więc system zarządzania zasobami wodnymi jest priorytetem w omawianej inwestycji. Aby sprostać wyzwaniu planuje się budowę ekologicznych dzielnic zawierających w swoich przestrzeniach ogrody deszczowe, tereny zieleni oraz przepuszczalne nawierzchnie. 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rewitalizacja placu Mellon Square w USA

przestrzeń publiczna, dania
Tåsinge (źródło www.tredjenatur.dk)

Celem projektu Klimakvarter jest osiągnięcie zerowej emisji CO2 do roku 2025, jak również adekwatne dostosowanie struktury miasta. Firma Tredje Natur odpowiedzialna jest za wdrożenie tych nowoczesnych rozwiązań planowania krajobrazu miejskiego. Architekci współpracują z lokalnymi mieszkańcami, aby w pełni wykorzystać i dostosować  potencjał dzielnicy do aktualnych potrzeb użytkowników. 

przestrzeń publiczna, dania
Wizualizacja jednego z dziedzińców (źródło www.tredjenatur.dk)

Koncepcja obejmuje stworzenie tzw. ‘green stream’, pasów roślinności, które pochłaniać będą nadmiar wody opadowej. Plac Sankt Kjelds zostanie poszerzony kosztem zwężenia ulic, aby zmniejszyć ilość nawierzchni utwardzonych i nieprzepuszczalnych. Obszar stanie się „zielonym sercem” dzielnicy. Gęsto zarośnięty obecnie Tåsinge Square zostanie przekształcony w centrum kulturalne sąsiedztwa z licznymi kawiarniami i miejscami do wypoczynku na świeżym powietrzu. 

przestrzeń publiczna, dania
Zielone wyspy wśród przepuszczalnych nawierzchni (źródło www.tredjenatur.dk)

Przestrzeń publiczna będzie niosła ze sobą korzyści przede wszystkim środowiskowe i ekonomiczne, ale również kulturowe i społeczne. W ogólnym kontekście niepewności zmian klimatycznych miasta powinny starać się zapewniać mieszkańcom jak najkorzystniejsze warunki do życia. Urozmaicone i pokryte roślinnością przestrzenie zachęcają do prowadzenia zdrowszego trybu życia poza murami budynków. Obecna troska architektów i urbanistów o zrównoważony rozwój prowadzi do wykorzystania parametrów klimatycznych w pracy projektowej.

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

kontakt@joannapracka.com

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!