kızılay odtülüler dershane

Ogrody Prywatne

Ogrody - Woodland Rain Gardens

2/8

Rezydencja, wokół której urządzono ogród, znajduje się w Luizjanie na działce o dosyć dużym spadku, gęsto porośniętej drzewami. Od początku problemem była woda deszczowa, której poziom gwałtowanie wzrastał po każdym dużym deszczu i powodował szkody na terenie. Kluczowym elementem projektu było zagospodarowanie wód opadowych w racjonalny sposób.

Komentarze

Podobne artykuły