ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Publiczne

Przestrzeń publiczna - FOUNTAIN HOUSE

2/7

FOUNTAIN HOUSE znajduje się na środku niewielkiego placu, otoczonego eklektyczną architekturą. Jest to przestrzeń bez wyrazu i tożsamości. Wprowadzenie walcowatej struktury w jej środek miało ją ożywić i ściągać do niej okolicznych mieszkańców.

Komentarze

*

Podobne artykuły