Porady

Zasady zarządzania permakulturą

Permakultura to prowadzenie zbilansowanego rolnictwa w zrównoważonym i samonapędzającym się stopniu, przynoszącym owocne polny dla gospodarki, środowiska i ludzi. Ma to swoje przełożenie w kształtującym się lokalnym krajobrazie i kulturze w skali micro.

Permakultura to prowadzenie zbilansowanego rolnictwa w zrównoważonym i samonapędzającym się stopniu, przynoszącym owocne polny dla gospodarki, środowiska i ludzi. Ma to swoje przełożenie w kształtującym się lokalnym krajobrazie i kulturze w skali micro.

Proces zarządzania zasobami ziemi i natury związany jest z wieloma dziedzinami szeroko rozumianego rolnictwa i uprawy. Dotyczy to zarówno surowców ogrodniczych jak i leśnych oraz organicznych. 

W celu owocnego zarządzania procesem permakultury posługuje się zasadą zegara. Na wzór dwunastu godzin na tarczy stworzono 12 zasad projektowania permakulturowego. Na tym przykładzie, pierwsza czynność rozpoczyna się na godzinie 1. Kolejne działania powinny przestrzegać zasad aż do godziny 12 i dalej do momentu powrotu do 1. W punkcie centralnym zegara leży etyka – czyli opieka nad ziemią, ludźmi oraz sprawiedliwy podział dóbr, który jest siłą napędową prowadzącą ręce wokół tarczy zegara. 

permakultura
Wizualizacja konceptu permakultury (fot. Gabe McIntyre)

12 zasad projektowych w permakulturze:

1. Obserwacja i interakcja

Liczy się czynne projektowanie, nie bierne. Wyjdź z biura, obcuj z naturą i wnieś tę interakcję  w nowy, zrównoważony projekt.

2. Łap i magazynuj energię

Szukaj alternatywnych źródeł energii takich jak wiatr, słońce, kinetyka, aby napędzić swój projekt. Pomoże to oszczędzić zasoby dla przyszłych pokoleń.

3. Uzyskaj plon

Nie twórz projektów, które nie mają swojego efektu dla wspólnoty.  Obojętnie czy przekazują piękno, jedzenie, czy bezpieczeństwo, muszą przewidywać i spełniać istotną potrzebę społeczeństwa

4. Szukaj samoregulacji i akceptuj opinię

Mów głośno, jeśli projekt nie jest trwały i nie spełnia prawidłowo swojej funkcji poprzez stosowanie wymarłych praktyk, których się nie poleca.

5. Używaj i doceniaj odnawialne zasoby i usługi

Praktykuj powszechnie znaną teorię redukcji, ponownego wykorzystania i recyclingu.

6. Nie wytwarzaj odpadów

Zbilansuj redukcję i dopełnienie. Wykorzystuj dojrzałą roślinność i unikaj dodawania nieistotnych elementów w projektowaniu – zapewni to bardziej oszczędne wykorzystanie miejsca.

7. Projektuj od ogółu do szczegółu

Znajdź wzorce w naturze, kopiuj je i wykorzystaj w dodawanych szczegółach, aby projekt był bardziej autentyczny.

8. Integracja zamiast segregacji

Przykładem może być grupowanie roślin tak, jak występuje to w naturze oraz umieszczanie ich w miejscach, któż naśladują ich naturalne siedliska. Pomoże to uzyskać przemyślany i zrównoważony projekt.

9. Metoda małych i powolnych kroczków

Mniejsze powierzchnie są łatwiejsze w utrzymaniu, a rozwiązania wymagające czasu na wdrożenie są bardziej trwałe. Nie spiesz się i nie skacz.

10. Wykorzystywanie wartości różnorodności

Nie twórz monokultur bardzo podatnych na choroby. Projektuj pejzaże, które są zróżnicowane i wytrzymają próbę czasu.

11. Korzystaj z krawędzi i wartości marginalnej

Obszary funkcjonujące pomiędzy ekosystemami są często najbardziej produktywne oraz zwiększają różnorodność biologiczną.

12. Twórczo reaguj i wykorzystuj zmiany

Poprzez obserwację i przewidywanie negatywnych zmian można zapobiec, a nawet wprowadzić pozytywne skutki na zasadzie szybkiej interwencji. Obserwuj i ucz się.

Za pomocą wszystkich tych zasad jako narzędzi do projektowania możliwe jest dokonanie zmian w sposób produktywny i efektywny. Poświeć czas na dokładne zbadanie obszaru i próbuj naśladować zastane warunki, gdyż takie w danym miejscu sprawdzają się najlepiej. W ten sposób masz pewność, iż założenie przetrwa próbę czasu, a permakultura będzie się w pełni realizować.

mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

Źródło: http://landarchs.com/permaculture-essential-guide/

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!