ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Ekologia

Zrównoważona architektura krajobrazu

Nadrzędnym celem w projektowaniu krajobrazu jest zachowanie i utrzymywanie naturalnych walorów środowiskowych. Zrównoważona działalność polega na minimalizacji zużycia zasobów oraz ilości odpadów. Aby było to możliwe, konieczna jest edukacja ekologiczna oraz konsultacje społeczne nakreślające przyjazne przyrodzie przedsięwzięcia.  Inwestycja w zrównoważoną gospodarkę środowiskową nie tylko sprzyja naturze, ale również pomaga zaoszczędzić pieniądze wydawane na energię w ramach jej zwrotu ze środowiska. Dotyczy to również zmniejszenia ilości zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodach przydomowych i parkach.

Nadrzędnym celem w projektowaniu krajobrazu jest zachowanie i utrzymywanie naturalnych walorów środowiskowych. Zrównoważona działalność polega na minimalizacji zużycia zasobów oraz ilości odpadów. Aby było to możliwe, konieczna jest edukacja ekologiczna oraz konsultacje społeczne nakreślające przyjazne przyrodzie przedsięwzięcia.  Inwestycja w zrównoważoną gospodarkę środowiskową nie tylko sprzyja naturze, ale również pomaga zaoszczędzić pieniądze wydawane na energię w ramach jej zwrotu ze środowiska. Dotyczy to również zmniejszenia ilości zabiegów pielęgnacyjnych w ogrodach przydomowych i parkach.

Zrównoważona gospodarka zasobami rozpoczyna się od wprowadzania zmian w nowo zakładanych lub istniejących już założeniach ogrodowych. Przydatne zagadnienia to m.in. traktowanie wody jako zasób, docenianie wartości gleby, ochrona istniejącej roślinności oraz konserwacja materiałów. W ogrodach zaleca się stosowanie materiałów pochodzących z recyclingu, przepuszczalnych nawierzchni, roślin odpornych na niedobór wody oraz kolektorów słonecznych. Przedstawione rozwiązania są przyjazne naturze, korzystnie wpływają na środowisko oraz pozwalają zaoszczędzić energię wodną oraz cieplną.  

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Interaktywna huśtawka w przestrzeni publicznej

ekologiczne projektowanie krajobrazu
Nawierzchnie żwirowe, przepuszczalne, jako alternatywa dla utwardzonych struktur

Chcąc zachować równowagę w przyrodzie oraz postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powinno się mieć na uwadze takie aspekty jak:

-Oszczędzenie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej, zbieranie jej w zbiornikach w celu zminimalizowania spływu powierzchniowego oraz zwiększenia przenikania wody do gruntu;

-Korzyści wynikające z projektowania nawierzchni przepuszczalnych dla wody opadowej, co przyczynia się do uzupełniania zapasów wód gruntowych oraz polepszania warunków glebowych;

-Sadzenie roślin o małych wymaganiach wodnych w celu zmniejszenia ilości wody przeznaczonej na podlewanie ogrodu;

-Zmniejszenie powierzchni trawników na działce w celu zaoszczędzenia zużycia wody podczas koniecznego podlewania;

-Oszczędzanie wody poprzez sadzenie roślin zgodnie z ich wymaganiami co do warunków glebowych i wodnych;

ekologiczne projektowanie krajobrazu
Oddzielanie powierzchni utwardzonych nawierzchnią przepuszczalną (np. żwirową)

-Zakładanie ogrodów na dachach nawet o niewielkich rozmiarach, co przyczynia się do wykorzystania wody opadowej przez dodatkową powierzchnie biologicznie czynną;

-Zakładanie ogrodów warzywno-ziołowych służących na własny użytek;

-Korzyści wynikające z sadzenia ozdobnych trwa w ogrodzie;

-Ponowne użytkowanie starych przedmiotów służących do podlewania na mniejszą skalę (np. dawne konewki) lub jako elementy ozdobne (niewykorzystywane opony, podtłuczone doniczki, itp.);

ekologiczne projektowanie krajobrazu
Oszczędzanie zasobów wodnych poprzez zbieranie deszczówki w zbiornikach

-Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania domu;

-Korzyści płynące z sąsiedztwa drzew w chłodzeniu domu latem oraz w redukcji kosztów ogrzewania zimą;

-Właściwa orientacja domu i ogrodu względem stron świata w celu dobrego wykorzystania ekspozycji słonecznej;

-Wybór roślin przyczyniających się do polepszania warunków glebowych i wodnych w przyrodzie;

Autor: mgr inż. arch. kraj. Joanna Magdalena Pracka

Źródło: http://www.landscapingnetwork.com/landscape-design/sustainable/

ekologiczne projektowanie krajobrazu
Przykład zastosowania przepuszczalnej nawierzchni
ekologiczne projektowanie krajobrazu
Stosunkowo większy udział roślin w ogrodzie nad ilością powierzchni utwardzonych
ekologiczne projektowanie krajobrazu
Używanie naturalnych materiałów jak np. kamień
ekologiczne projektowanie krajobrazu
Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych poprzez zakładanie zielonych dachów

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!