ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Publiczne

Likwidacja dzikich składowisk odpadów w Bytomiu

2/11

Głównym założeniem było przywrócenie części parku jego walorów przyrodniczych i estetycznych oraz usunięcie odpadów stałych zgromadzonych na dnie stawu oraz na terenie wokół niego.

Na zdjęciu widok przed remontem.

Komentarze

*

Walmia

Proporcja wysepki i tych dwóch mostów jest dziwna i przytłaczająca. To chyba jest zbyt masywne.

Podobne artykuły