ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri

Publiczne

Przestrzeń publiczna w zabytkowym zbiorniku

1/8

Paddington Reservoir Park w Sydney to miejsce, w którym dawny zbiornik wodny wybudowany w 1866 roku, zamienił się w zielony skwer. Zanurzony w ziemi miejski ogród, w sąsiedztwie zabytkowych ceglanych arkad, został zaprojektowany przez pracownię Tonkin Zulaikha Greer we współpracy z JMD Design oraz władzami miasta.

Komentarze

*

Podobne artykuły