ankara lazer Ankara Kız Yurdu sera malzemeleri
bahis siteleri

Trendy

Dachy pokryte zielenią

W dziedzinie budownictwa i architektury każdy dach pokryty powierzchnią biologicznie czynną to zielony dach. Stosunkowo niskim kosztem oraz małym nakładem pielęgnacyjnym założyć można dach o funkcji dekoracyjnej i estetycznej, który utrzyma się nawet na połaci dachowej o kącie nachylenia do 35 stopni. Jedynym warunkiem jest zastosowanie odpowiednio cienkich warstw konstrukcji oraz właściwy dobór gatunków roślin. Podłoże powinno znaleźć się na stabilnej powierzchni oraz być odporne na wywiewanie i wymywanie wraz z wodami opadowymi. W tym celu stosuje się głównie lekką ziemię uprawną, torf, pumeks, perlit, maty kokosowe lub tworzywo piankowe.

W dziedzinie budownictwa i architektury każdy dach pokryty powierzchnią biologicznie czynną to zielony dach. Stosunkowo niskim kosztem oraz małym nakładem pielęgnacyjnym założyć można dach o funkcji dekoracyjnej i estetycznej, który utrzyma się nawet na połaci dachowej o kącie nachylenia do 35 stopni. Jedynym warunkiem jest zastosowanie odpowiednio cienkich warstw konstrukcji oraz właściwy dobór gatunków roślin. Podłoże powinno znaleźć się na stabilnej powierzchni oraz być odporne na wywiewanie i wymywanie wraz z wodami opadowymi. W tym celu stosuje się głównie lekką ziemię uprawną, torf, pumeks, perlit, maty kokosowe lub tworzywo piankowe.

 Zalety dachów pokrytych zielenią:

 • -  Zwiększenie aktywnych biologicznie przestrzeni w mieście;
 • -  Ochrona przed hałasem;
 • -  Wprowadzenie naturalnego obiegu wody i substancji pokarmowych w mieście;
 • -  Zmniejszenie promieniowania UV oraz wahań temperatury dzięki zastosowanej roślinności oraz warstwom            gruntu;
 • -  Wpływ na retencję wody, poprawa odwodnienia miasta oraz zasobów w gruncie;
 • -  Zwiększenie wartości nieruchomości;
 • -  Poprawa mikroklimatu wewnątrz budynku;
 • -  Poprawa wizerunku miejsca oraz zwiększenie walorów wizulanych;

 Rodzaje dachów ekstensywnych

 • -  Dach lekki – charakteryzuje się niską wagą konstrukcji, a ciężar sięga jedynie 50 kg/m2. Zastosowany substrat glebowy jest cienki, a wełna mineralna spełnia funkcję magazynującą wodę. Dach pełni rolę dekoracyjną. Polecanymi roślinami są rozchodniki oraz trawy.
 • -  Dach ekonomiczny – najlepiej sprawdza się na większych powierzchniach. Założenie wymaga stosunkowo niskich nakładów finansowych. Osiąga ciężar do 140 kg/m2 w stanie nawodnionym (w tym około 65% ciężaru substratu drenażowego w stanie suchym). Polecanymi roślinami są rozchodniki oraz trawy. Dach spełnia funkcję przede wszystkim dekoracyjną.
 • -  Dach skośny – jego głównym zadaniem jest ochrona budynku. W poszczególnych warstwach budowy posiada matę oraz drenaż antyerozyjny. Ciężar waha się od 110-180 kg/m2. Ponieważ dach może służyć jako taras, oprócz rozchodników i traw poleca się również uprawę ziół.
 • -  Dach naturalny – w swej formie może być skośny lub płaski. Jego nadrzędną cechą jest powiązanie z otoczeniem, a więc zastosowanie roślinności występującej w najbliższym środowisku naturalnym. Może spełniać funkcję tarasu.
 • -  Dach retencyjny – jego główną funkcją jest retencja – zatrzymywanie wody opadowej. W budowie warstwowej stosuje się system magazynujący wodę w postaci mat drenażowych. Warstwa substratu jest bardzo cienka. Ciężar sięga 120 kg/m2. Dach jest niedostępny pod kątem użytkowania w celach rekreacji. Zalecana jest roślinność hydroponiczna, znosząca warunki bezglebowe.
 • -  Dach termiczny – zakładany nad pomieszczeniami mieszkalnymi w celu zwiększenia ich izolacyjności termicznej. W budowie stosuje się liczne warstwy termoizolacyjne i paroizolacyjne. Dach może pełnić również funkcje tarasu widokowego, a wśród roślin poleca się rozchodniki, trawy oraz niskie byliny.

Dobór roślinności

Zastosowane gatunki roślin powinny pochodzić z takich stanowisk, w których warunki dla rozwoju roślin są trudne. Powinny być odporne na nasłonecznienie, silny wiatr, mróz, niewielką ilość opadów. System korzeniowy powinien być niewielki, a same rośliny mało ekspansywne, wymagające niewielu zabiegów pielęgnacyjnych. Wśród traw poleca się przede wszystkim kostrzewę owczą, czerwoną i siną, turzycę owłosioną, stokłosę dachową i wiechlinę skupioną. Kolor i zapach na dach ekstensywny wprowadzą niskie byliny takie jak zawciąg nadmorski, lebiodka pospolita, sasanka zwyczajna, macierzanka piaskowa, rozchodniki i rojniki, szałwia łąkowa oraz floks szydlasty.

Źródło: Joanna Magdalena Pracka

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!