kızılay odtülüler dershane

Publiczne

Przestrzeń publiczna w Kielcach

4/9
Zieleń na placu

Na placu Najświętszej Marii Panny przeprowadzono kompleksową modernizację nawierzchni jezdni i chodników ulicy Małej, Dużej i Kapitulnej na odcinku od ul. Sienkiewicza do placu NMP. Przebudowano również kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz kolidujące elementy infrastruktury technicznej. Przestrzeń uzupełniono elementami małej architektury i zieleni ulicznej w rejonie placu.

Komentarze

Podobne artykuły