Konkursy

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania Budowa infrastruktury plażowej w Gdańsku

Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania Budowa infrastruktury plażowej w Gdańsku

Zamawiający
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska , ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3205100, faks 058 3205105.

Przedmiot zamówienia
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania Budowa infrastruktury plażowej w Gdańsku.

Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5 000 zł.

Kryteria oceny ofert
Najniższa cena.

Terminy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 16, okno podawcze na parterze przy wejściu głównym.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Więcej: www.drmg.gdansk.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!