Publiczne

Architektura krajobrazu - „Klasztorne Stawy”

2/6
Klasztorne Stawy

Obszar ten charakteryzuje położenie w rynnie erozyjnej oraz występowanie bardzo licznych egzemplarzy drzew, które ze względu na wiek oraz rozmiary zostały objęte ochroną konserwatorską. Na terenie parku znajdują się również lęgowiska ptaków objętych ochroną oraz godowiska płazów.

Komentarze

*

Podobne artykuły