Konkursy

Konkurs architektoniczny na projekt zabudowy rynku w Janowie

Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie propozycji zagospodarowania i zabudowy rynku w Janowie.

Zapraszamy do udziału w konkursie architektonicznym na opracowanie propozycji zagospodarowania i zabudowy rynku w Janowie. Plan architektoniczny powinien wpisywać się w istniejącą zabudowę oraz kontekst społeczno-kulturowy regionu.

Regulamin konkursu na projekt placu

Organizator
Gmina Janów, ul. Częstochowska 1, 42-252 Janów

Cel konkursu dla architektów
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej najlepszej pod względem funkcjonalnym, użytkowym i kompozycyjnym - z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia – w znaczeniu materialnym, estetycznym, kulturowym oraz społecznym.

Przedmiot konkursu dla architektów
Przedmiotem zamówienia będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej to jest sporządzenie (na podstawie opracowanej pracy konkursowej) projektu koncepcyjnego, wielobranżowego, kompletnego projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projektu wykonawczego, niezbędnych opracowań kosztorysowych, uzyskania wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień oraz decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowania i zabudowy Rynku – Placu Grunwaldzkiego, placu Jana Pawła II i ul. Kościelnej w Janowie” wraz z stałym wyposażeniem użytkowym wraz z infrastrukturą drogową oraz infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu, a także pełnieniem nadzoru autorskiego - według zakresu opisanego w Rozdziale III ust. 4 Regulaminu - zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w jego aktualnym na dzień złożenia wniosku o pozwolenia na budowę brzmieniu.

Jury konkursu
gr inż. arch., arch. kraj. Jacek Krych (IARP, SARP) – Przewodniczący Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Joanna Małecka (IARP, SARP) – Z-ca Przewodniczącego Sądu Konkursowego
arch. Dipl. -Ing. Mikołaj Szubert-Tecl (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Marek Skwara (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Adam Skrzypczyk (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Aleksander Krajewski (IARP, SARP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Aleksandra Woźniak-Janeczek (TUP) – Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. arch. Marcin Brataniec (IARP, SARP Kraków) – Członek Sądu Konkursowego
mgr Edward Moskalik (Wójt Gminy Janów) – Członek Sądu Konkursowego
mgr Jarosław Zasuń (Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Janów) – Członek Sądu Konkursowego
mgr Justyna Siemion (Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego w Złotym Potoku) – Członek Sądu Konkursowego
mgr Agnieszka Kuta-Janikowska (Kierownik Referatu Funduszy i Promocji) – Członek Sądu Konkursowego
Alfreda Mendakiewicz (Radna Gminy Janów) – Członek Sądu Konkursowego
mgr Czesław Tarczyński (artysta plastyk, Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego) – Członek Sądu Konkursowego
Anna Majorczyk (Przedstawiciel młodzieży Gminy Janów) – Członek Sądu Konkursowego
Kamila Baran (Przedstawiciel przedsiębiorców działających przy Rynku) – Członek Sądu Konkursowego

Terminy
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 21 sierpnia 2020

Nagrody
Łączna suma nagród to 35 000 zł

Regulamin konkursu znajdziesz tu:
https://janow.pl/ogloszenie-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-i-zabudowy-rynku-placu-grunwaldzkiego-placu-jana-pawla-ii-i-ul-koscielnej-w-janowie

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!