Publiczne

Bunkry wzdłuż kanału czyli nowa śluza w Holandii

Holenderskie biuro B+B posługując się  strategią

Holenderskie biuro B+B posługując się strategią "Objets Trouvés" rozwiązało ciekawy problem przestrzenny związany z modernizacją zabytkowego kanału i śluzy. Projekt zdobył nagrodę portalu Landezine

Modernizacja śluzy i kanału

Lekkanaal jest kanałem łączącym dwie ważne drogi wodne, które przechodzą przez centrum Holandii i jest najważniejszym, śródlądowym szlakiem żeglugowym w tym kraju. Rzeka Lek i kanał Amsterdam-Rijn mają różny poziom wody a więc Śluza Princes Beatrix Lock w środku Kanału Lekkanaal umożliwia przejście tego szlaku żeglugowego z północy na południe.  Aby mogły korzystać z tej trasy nowoczesne statki, śluza Princes Beatrix Lock zostanie powiększona o trzecią komorę. W związku z tym konieczne będzie poszerzenie kanału Lek. Śluza i kanał mają wielką wartość historyczną i dlatego biuro B+B określiło warunki wstępne integracji historycznego krajobrazu z nową inwestycją.

Modernizacja śluzy i kanału

Lista UNESCO

W ramach projektu Natioal Waterlinie Nieuwe Hollandse rząd dąży do wpisania Waterlinie Nieuwe Hollandse na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Każda, nadmierna interwencja w starą linię fortyfikacji zagroziłaby temu procesowi. Bureau B+B intensywnie pracowało więc nad rozwiązaniem tego problemu. Ostatecznie wszystkie zainteresowane strony zgodziły się na strategię "Objets Trouvés", która doprowadziła do realizacji.

Linia fortyfikacji składa się z szeregu bunkrów, kryjówek i fortec rozciągających się od północy do południa całego kraju. Położona pomiędzy bunkrami sieć pól, grobli i wodociągów tworzyła szeroki pas ziemi, który miał zostać całkowicie zalany, uniemożliwiając ewentualnym wrogom ze Wschodu przedostanie się na zachód kraju. Do dziś ta linia obrony jest bardzo dobrze zachowana.

Poszerzenie kanału wiąże się z przeniesieniem wschodniego wału. W jego obrębie ukryte są bunkry XIX-wiecznych fortyfikacji wojskowych oraz pomnik państwowy Nieuwe Hollandse Waterlinie. Usunięcie bunkrów zniszczyłoby ciągłość linii fortyfikacji i stworzyło niebezpieczny precedens w polityce przestrzennej tego regionu. Po prostu przeniesienie tych obiektów w inne miejsce byłoby uważane za fałszowanie historii. Dlatego też obiekty to odłożono na bok w sposób, który jasno pokazuje, że zostały one przekształcone. W ten sposób poszerzenie kanału stało się częścią historii krajobrazu. Fragmenty rozebranych fortyfikacji leżą wzdłuż zmodernizowanego kanału jako "Objets Trouvés" – porzucone obiekty tworzące muzealny krajobraz najnowszej historii.

Modernizacja śluzy i kanału

Pomnik historii i program potrzeb

Śluza książęca Beatrix Lock została zbudowana w 1937 roku i od tego czasu jest pomnikiem kultury materialnej. Jest to zabytek, który nie powinien być przesłonięty przez nową komorę śluzy. Bureau B+B zaprojektowało nową komorę jako "werżniętą w ziemię", zanurzoną w krajobrazie. Czarny beton łączy się z otoczeniem w subtelny sposób, który kontrastuje z jasnobiałymi wieżami pierwotnych konstrukcji.

W ramach zaproponowanych rozwiązań Biuro B+B było odpowiedzialne za Program Potrzeb Estetycznych, dotyczący wymagań związanych z jakością przestrzeni. Dotyczy nie tylko estetyki, ale także zagadnień związanych z tożsamością kulturową krajobrazu, funkcjonalnością, wsparciem publicznym i koncepcją przestrzenną.

Kontrakt na plan zagospodarowania przestrzennego oparty na ogólnym programie potrzeb wygrało konsorcjum Sas van Vreeswijk. Strategia "Objets Trouvés" dowodzi, że odważne, a jednocześnie wrażliwe kontekstowo podejście jest jedynym sposobem na rozwiązanie złożonych problemów zachowania tożsamości krajobrazu, rozwoju gospodarczego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Koncpecja Objets Trouvés jest dobrym przykładem udanego dodawania nowego rozdziału do księgi krajobrazu kulturowego.

Modernizacja śluzy i kanału
Modernizacja śluzy i kanału

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!