Konkursy

Zielony Rynek - konkurs urbanistyczny

Zapraszamy do udziału w konkursie architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”. Organizatorem konkursu jest Biuro Architekta Miasta. Partnerem Konkursu jest Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.

Zapraszamy do udziału w konkursie architektoniczno-urbanistyczny pn. „Zielony Rynek”.

Regulamin konkursu urbanistycznego

Organizator
Miasto Łódź
Departament Architektury i Rozwoju
Biuro Architekta Miasta
90 – 430 Łódź, ul. Piotrkowska 113

Forma konkursu urbanistycznego
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy z nagrodami. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Cel konkursu urbanistycznego
Podstawowym celem ogłoszonego Konkursu jest wypracowanie optymalnego modelu odzyskania przestrzeni placu i uznanie go za kluczową przestrzeń publiczną, będącą miejscem wypoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Łodzi. Celem Konkursu jest więc znalezienie metody na stworzenie unikalnej, w pełni wartościowej i multifunkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców Polesia. Od Uczestników Konkursu oczekuje się wypracowania rozwiązań przestrzennych, architektonicznych oraz przedstawienia propozycji związanych z funkcjonowaniem obszaru, w tym sugerowanych uzupełnień funkcjonalnych. Prace konkursowe będą więc autorskim rozwinięciem założeń określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Kryteria oceny
A) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzenno-plastycznych płyty placu oraz atrakcyjność i realność rozwiązań w zakresie zielni niskiej i wysokiej – od 0 pkt do 30 pkt;
B) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzenno-plastycznych budynków hal targowych w tym twórcze wykorzystanie klasycznych zasad kształtowania elewacji – od 0 pkt do 30 pkt;
C) atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych całego założenia – od 0 pkt do 20 pkt;
D) realność przyjętych rozwiązań technologicznych i materiałowych oraz uwzględ-nienie rozwiązań proekologicznych – od 0 pkt do 20 pkt.

Terminy
16.08.2019 r. - ostateczny termin nadsyłania pytań do Organizatora;
30.08.2019 r.- udzielenie odpowiedzi na pytania osób zainteresowanych Konkursem;
23.10.2019 r. do godz. 19:00 – składanie prac konkursowych;
06.11.2019 r. - zakończenie prac Sądu Konkursowego, ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa i wystawa pokonkursowa;
06.11.2019 r. - 17.10.2019 r. – wystawa pokonkursowa

Nagrody
I nagroda – 50 000 zł
II nagroda – 40 000 zł
III nagroda – 30 000 zł
Wyróżnienia (łączna pula) – 20 000 zł

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/ogloszenia-urzedu-miasta-lodzi/ogloszenie/konkurs-architektoniczno-urbanistyczny-pn-zielony-rynek-id29724/2019/8/8/

konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów, konkurs urbanistyczny, konkurs krajobrazowy, projekt rynku

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!