Konkursy

Projekt obiektu małej architektury - konkurs dla architektów

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów krajobrazu i nie tylko na projekt obiektu małej architektury zabezpieczający teren zielony w pasie drogowym oraz chroniący go przed nieprawidłowo parkowanymi samochodami.

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów krajobrazu i nie tylko na projekt obiektu małej architektury zabezpieczający teren zielony w pasie drogowym oraz chroniący go przed nieprawidłowo parkowanymi samochodami.

Regulamin konkursu na projekt obiektu małej architektury

Organizator
Centrum Kultury w Lublinie – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin

Cel konkursu dla architektów
Celem Konkursu jest wyłonienie projektu obiektu małej architektury, zabezpieczającego teren zielony w pasie drogowym oraz chroniącego go przed nieprawidłowo parkowanymi samochodami, a następnie wykonanie prototypu obiektu przez Organizatora.Idea zorganizowania konkursu na obiekt zabezpieczający wynika z występowania w mieście chronicznego problemu dewastacji powierzchni zielonych przez samochody.

Zadanie konkursu dla architektów 
Założeniem Zamawiającego i Organizatora jest uzyskanie w wyniku konkursu koncepcji pozwalającej na wykonanie obiektów małej architektury o następujących cechach:
- funkcja zabezpieczająca zarówno dla drzewa, jak i powierzchni biologicznie czynnej;
- możliwość wdrożenia;- wysokie walory estetyczne;
- niekonwencjonalność, oryginalność i innowacyjność;
- możliwość modyfikacji oraz zastosowania w zależności od wielkości chronionej powierzchni oraz grubości pnia drzewa;
- możliwość realizacji w sposób nie naruszający układu korzeniowego drzewa;
- wysoka trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie sił zewnętrznych;
- ewentualne połączenie wymaganych funkcji projektowanych obiektów z funkcjami dodatkowymi

Jury konkursu dla architektów
- Paweł Adamiec – architekt krajobrazu, artysta wizualny;
- Kamila Boguszewska – architekt krajobrazu, pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej;
- Michał Gdak – architekt, rzeźbiarz, Pracownia Przestrzeni Publicznej, Instytut Dizajnu w Kielcach;
- Hanna Pawlikowska – Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zieleni;
- Szymon Pietrasiewicz – animator i manager kultury, Centrum Kultury w Lublinie.
- Jerzy Porębski – profesor, architekt i projektant;
- Paulina Sito – Biuro Miejskiego Architekta Zieleni;
- Katarzyna Szczypior – artystka, architekt krajobrazu;
- Hubert Trammer – architekt, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

Terminy
Termin składania prac - do 30.09.2019 r.
Ogłoszenie wyników - do 21.10.2019 r

Nagrody
Nagroda główna - 10 000 zł
3 wyróżnienia - każde po 1 000 zł

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na: ck.lublin.pl

konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów, konkurs urbanistyczny, konkurs krajobrazowy, projekt małej architektury, mała architektura

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!