Konkursy

Park przy ul. Ch. Botewa w Warszawie - konkurs dla architektów

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów krajobrazu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania Parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów krajobrazu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania Parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Regulamin konkursu dla architektów krajobrazu

Organizator
Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy
Ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa

Forma konkursu dla architektów krajobrazu
Konkurs prowadzony jest na podstawie Ustawy oraz niniejszego Regulaminu.
Konkurs jest konkursem jednoetapowym.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim

Cel konkursu dla architektów krajobrazu
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, krajobrazowym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej zagospodarowania Parku przy ul. Ch.Botewa wraz z otoczeniem.

Przedmiot konkursu dla architektów krajobrazu
a) w zakresie realizacyjnym - wykonanie ogólnej koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania terenu Parku przy ul. Ch.Botewadla działek z obrębu 4-03-05 nr: 3, 13, 14, 15, 23, 24, 29/4, 30/1.
b) w zakresie studialnym – wykazanie powiązań użytkowo-przestrzennych, funkcjonalnych i komunikacyjnych dla działek o nr2, 4, 5, 6/1, 22, 25, 28/2, 25, 1, 11, 10/1, 12, 16, 26, 28/1, 29/3, 31, 30/2, 10/2, 17/19 z obrębu 4-03-05 z działkami dla, których będzie wykonywana koncepcja w zakresie realizacyjnym.

Koszt inwestycji
Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie wybranej pracy konkursowej wynosido 3.200.000,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy 00/100).

Kryteria oceny
1. Atrakcyjność i funkcjonalność przyjętych rozwiązań- 50%
2. Stopień spełnienia Programufunkcjonalno – przestrzennego – 30%
3. Optymalizacja zastosowanych rozwiązań pod względem realizacyjnym– 20%.

Jury konkursu dla architektów krajobrazu
Przewodniczący:
1. Adam Staniec – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
Sędzia referent:
2. Katarzyna Sadowy – architekt, adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu terytorialnego SGH w Warszawie, Sędzia Konkursowy OW SARP.
Sekretarz:
3. Anna Morawska – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
4. Monika Rogacin – Podinspektor w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Członkowie:
5. Jan Mackiewicz – architekt, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Białołęka.
6. Ireneusz Gajewski – architekt, Kierownik Referatu Realizacji Umów Drogowych w Wydziale Inwestycji Drogowych dla Dzielnicy Białołęka.
7. Małgorzata Rotter – architekt krajobrazu, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka
8. Jerzy Leszczełowski – architekt, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka
9. Marta Pisarska – Sowik - Kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Białołęka
10. Anna Paź – Naczelnik Wydziału Kształtowania Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy
11. Tomasz Pniewski –architekt, Główny Specjalista w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy
12. Katarzyna Mirgos – architekt krajobrazu, Inspektor do spraw ogrodnictwa Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
13. Anna Rurka – Główny Specjalista Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami dla Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
14. Maja Skibińska - architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW.
15. Ilona Kuleczka – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Białołęka.

Terminy
1. Ogłoszenie o konkursie w dniu 26-07-2019r.
2. Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w pkt. 3.1. Rozdział I Regulaminu do dnia2-08-2019 r. do godz. 12:00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 9-08-2019 r.
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie określonej w pkt. 3.4. Rozdział III Regulaminu dodnia 14-08-2019 r. do godz. 12:00.
4. Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków odopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 3.1. Rozdział I Regulaminu do dnia: 6-09-2019r.
Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 11-09-2019 r.
5. Prace konkursowe składać należy do dnia 21-10-2019 r

Nagrody
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 7 000 zł brutto
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 3 000 zł brutto

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora: bialoleka.waw.pl/zamowienie-338-konkurs_na_opracowanie_koncepcji.html

konkurs architektoniczny, konkurs dla architektów, konkurs urbanistyczny, konkurs krajobrazowy, projekt parku

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!