Konkursy

Punkt widokowy na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie - konkurs dla architektów

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów na punkt widokowy na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów na punkt widokowy na placu budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Regulamin konkursu dla architektów 

Organizator konkursu dla architektów
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa

Forma konkursu dla architektów
Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego,ograniczonego, jednoetapowego, międzynarodowego, adresowanego do określonej grupy Uczestników, w którym osoby spełniające w warunki udziału w konkursie, jako Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe w ramach wymogów określonych w Regulaminie Konkursu.

Cel konkursu dla architektów
Celem konkursu jest realizacja tymczasowego obiektu będącego punktem widokowym łączącym w sobie również funkcję punktu informacyjnego, który będzie znajdował siębezpośrednio przy placu budowy nowej siedziby Muzeum na placu Defilad. Obiekt zrealizowany na podstawie wyłonionej w konkursie koncepcji będzie instalacją czasową, istniejącą do momentu zakończenia budowy nowego gmachu Muzeum. Jego forma powinna intrygować, przyciągać i zachęcać do wejścia i zapoznania się z informacjami o Muzeum i jego budowie. Obiekt będący przedmiotem konkursu ma wspierać ideę towarzyszącą Muzeum, pobudzać intelektualnie, angażować i przybliżać odbiorcom tę instytucję, jak i proces powstawania jej nowej siedziby.

Zadanie konkursu dla architektów
Zadaniemkonkursujest wybór najlepszej koncepcji punktu widokowego,na podstawie której generalny wykonawca, firma Warbud S.A., przygotuje w uzgodnieniu z autorem zwycięskiej pracy projekty wykonawcze i wybuduje ten obiekt na wyznaczonym obszarze, wydzielonym z terenu budowy.

Koszt realizacji
45.000,00 PLN netto.

Kryteria oceny
a) Stopień zgodności prac konkursowych z celami i misją konkursu, zawartymi rozdziale I podpunkcie 4 Regulaminu Konkursu,
b) Stopnień zgodności prac konkursowych z oczekiwaniami organizatora określonymi w rozdziale II w podpunkcie 1 w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych,
c) Rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych, eksploatacyjnych i realizacyjnych,
d) Możliwość realizacji obiektu na podstawie koncepcji w założonym budżecie.

Jury konkursu dla architektów
Sędziowie
1. MSNW WARSZAWIE –przedstawiciel
2. WARBUDS.A. –przedstawiciel
3. MIASTO ST. WARSZAWA-przedstawiciel
4. APA WOJCIECHOWSKISP. Z O.O.-przedstawiciel
Zastępcy Sędziów
5. MSN W WARSZAWIE -przedstawiciel
6. WARBUD S.A. -przedstawiciel
7. MIASTO ST. WARSZAWA -przedstawiciel
8. APA WOJCIECHOWSKI SP. Z O.O. -przedstawiciel
Sekretarz Organizacyjnykonkursu: arch. Adela Lenart

Terminy
1) Ogłoszenie konkursu –10.07.2019 r.
2) Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora Konkursu w dniach: poniedziałek –piątek w godzinach: 09.00 –15.00, do godziny 15.00 dnia 12.08.2019 r. Liczy się termin dostarczenia pracy do siedziby Organizatora Konkursuul. Pańska 3, Warszawa.
3) Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursuw siedzibie Organizatora Konkursu –11.09.2019;
4) Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanych powyżej terminów, o czym niezwłocznie powiadomi Uczestników konkursu.
5) Organizator konkursu w późniejszymterminie poda termin trwania wystawypokonkursowej.

Nagrody
Nagrodą podstawową w Konkursie jest realizacja zwycięskiego projektu wykonana staraniem Generalnego Wykonawcy nowego gmachu MSN –firmy WARBUD S.A.
Nagrody za wyróżnienia w konkursie to trzy dwumiesięczne staże (każdy staż jednoosobowy dla jednej osoby ze składu każdego wyróżnionego Uczestnika Konkursu):
a) jeden w MSN -staż skierowany wyłącznie do wyróżnionych Uczestników konkursu, którzy są studentami lub absolwentami szkółwyższych o kierunkach:sztuki plastyczne iwzornictwo,
b) jeden w APA WojciechowskiSp. z o. o.-staż skierowany wyłącznie do wyróżnionych Uczestników konkursu, którzy są studentami lub absolwentami szkól wyższych kierunku: architektura
c) jeden w Warbud S.A. -staż skierowany wyłącznie do wyróżnionych Uczestników konkursu, którzy są studentami lub absolwentami szkól wyższych kierunku: budownictwo (staż będzie realizowany na podstawie odpłatnej umowy o praktyki)

Więcej informacji o konkursie dla architektów znajdziesz na stronie organizatora: artmuseum.pl/pl/news/konkurs-na-koncepcje-punktu-widokowego

punkt widokowy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, konkurs dla architektów, konkurs architektoniczny

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!