Konkursy

Teren wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu - konkurs dla architektów krajobrazu

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów krajobrazu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.

Zapraszamy do udziału w konkursie dla architektów krajobrazu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu.

Regulamin konkursu dla architektów krajobrazu

Organizator
StowarzyszenieArchitektów PolskichSARP Oddział PoznańStary Rynek 56, 61-772 Poznań

Forma konkursu dla architektów krajobrazu
Konkurs organizowany jest w formie jednoetapowego otwartego konkursu urbanistyczno – architektonicznego, realizacyjnego, w którym Uczestnicy Konkursuskładają wnioski o dopuszczenie do udziału wKonkursie, a Organizator (i Zamawiający) dopuszcza do udziału wKonkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone wRegulaminie Konkursu. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim.

Przedmiot konkursu dla architektów krajobrazu
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego w Wągrowcu, a także przedstawienie koncepcji rewitalizacji i modernizacji plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem i otoczeniem, przedstawienie koncepcji zagospodarowania obszaru miejskiego parku wraz ze strefą amfiteatru oraz przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni promenady spacerowej położonej wzdłuż brzegu Jeziora Durowskiego, zlokalizowanej w granicach Miasta.

Cel konkursu dla architektów krajobrazu
Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenów wokół Jeziora Durowskiego atrakcyjnej dla mieszkańców (i odwiedzających), a jednocześnie umiejętnie wpisującej się w otoczenie, z uwzględnieniem istniejącego kontekstu i przestrzeni niezurbanizowanych, które znajdują się wokół obszaru objętego konkursem. Celem Konkursu jest uzyskaniekoncepcji urbanistyczno –architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno –przestrzennym i funkcjonalno–użytkowymzarówno dla całego terenu opracowania konkursowego, jak i dla terenu plaży miejskiej i kąpieliska, obszarumiejskiego parku wraz zestrefąamfiteatru oraz przestrzeni promenady spacerowej położonej nad jeziorem w granicach miasta

Zadanie konkursu dla architektów krajobrazu
Zadaniem Konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej, spójnej i interesującej koncepcji przestrzennej, urbanistyczno – architektonicznej oraz funkcjonalno - użytkowej całego terenu objętego Konkursem z uwzględnieniem jego różnorodności, położenia w niedalekim sąsiedztwie centrum miasta Wągrowca, a także uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc aspekty funkcjonalne, użytkowe i przyrodnicze, tworząc przyjazną i wygodną przestrzeń rekreacji publicznej dla mieszkańców i odwiedzających. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak najlepsze zdefiniowanie i zagospodarowanie przestrzeni zurbanizowanej i zielonej wokół Jeziora Durowskiego, jak i samej tafli wody.

Planowany koszt
Szacunkowy koszt wykonania prac realizacyjno - budowlanych realizowanych na podstawie pracy konkursowej, w poszczególnych zakresach (etapach), nie może przekroczyć:
a) dla I etapu – realizacja plaży miejskiej wraz z kąpieliskiem - kwoty 12 mln. złotych brutto
b) dla II etapu – realizacja parku wraz ze strefą amfiteatru (niezależnie od jego lokalizacji) –
kwoty 8 mln. złotych brutto
c) dla III etapu – realizacja przestrzeni promenady – kwoty 12 mln. złotych brutto

Kryteria oceny
1. Krajobrazowo – przestrzennym, pokazującym wykorzystanie możliwości i walorów naturalnych oraz przyrodniczych terenu opracowania konkursowego, z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych
2. Urbanistyczno – architektonicznym, pokazującym umiejętność wpisania nowych rozwiązań w istniejący kontekst urbanistyczno – kompozycyjny i stylistykę otoczenia oraz powiązanie z miastem
3. Funkcjonalno – użytkowym, pokazującym atrakcyjność zaproponowanych funkcji i rozwiązań użytkowych
4. Ekonomiki i realności realizacyjnej przyjętych rozwiązań projektowych

Jury konkursu dla architektów krajobrazu
Przewodniczący Sądu
- arch. Marek Orłowski – SARP Szczecin, Zachodniopomorska OIA RP
Sędzia referent
- arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członkowie
- mgr Jarosław Berendt – Burmistrz miasta Wągrowca
- Jakub Zadroga – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
- mgr inż. Paulina Radecka – Kamińska – główny specjalista – Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii
- arch. Szymon Weyna – główny specjalista – Urząd Miejski w Wągrowcu, Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii, SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- arch. Michał Kapturczak - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
- arch. Aleksandra Kornecka - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Zastępca sędziego
- mgr inż. Piotr Pałczyński – Zastępca Burmistrza miasta Wągrowca
- arch. Joanna Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz organizacyjny Konkursu
- arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Terminy
Ogłoszenie Konkursu 28 czerwca 2019 r.
Składanie pytań w sprawach formalnych do 15 lipca 2019 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach formalnych do 19 lipca 2019 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 30 lipca 2019 r.
Ogłoszenie o kwalifikacji Uczestników Konkursu 12 sierpnia 2019 r.
Składanie pytań w sprawach merytorycznych do 9 września 2019 r.
Odpowiedzi na pytania w sprawach merytorycznych do 13 września 2019 r.
(odpowiedzi udzielane będą na bieżąco)
Termin składania prac konkursowych 7 października 2019 r.
Ogłoszenie wyników Konkursu, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy prac 29 października 2019 r.
Wystawa pokonkursowa 29 października - 20 listopada 2019 r.

Nagrody
I NAGRODA – 45.000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej
II NAGRODA – 30.000 PLN brutto
III NAGRODA – 15.000 PLN brutto
dwa wyróżnienia po 5.000 PLN brutto

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na stronie organizatora: poznan.sarp.org.pl/konkurs-jezioro-wagrowiec/

konkurs dla architektów krajobrazu, konkurs urbanistyczny, konkurs na projekt terenu, zagospodarowanie terenu

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!