Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzeni w Gdańsku

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi 

Zamawiający:
Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
pod patronatem STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH (SARP) ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami konkursu (Uczestnikami) jest:
mgr inż. Jan Kreft, sekretarz organizacyjny konkursu tel.: 58 348 62 16, e-mail: krean@pg.edu.pl

Przedmiotem Konkursu jest projekt architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie „Koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi” zgodnie z granicami określonymi na mapie do Regulaminu Konkursu. 

Przesłanki do ogłoszenia konkursu:
• Potrzeba wypracowania spójnej wizji rozwoju kampusu PG oraz terenów przyległych wraz z poprawą jakości rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych istniejących terenów kampusu.
• Potrzeba sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu obszaru opracowania.
Nie ma obowiązku kierowania się zapisami obowiązującego MPZP nr 1014 i 0808 w granicach opracowania. 

Terminy:
1. Ogłoszenie konkursu 10.12.2018 r.
2. Składanie zapytań dotyczących Regulaminu konkursu 28.01.2019 r.
3. Odpowiedzi na zapytania 06.02.2019 r.
4. Termin składania prac konkursowych 11.03.2019 r.
5. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej 29.03.2019 r.
6. Termin wydania (wypłacenia) nagród i wyróżnień 29.04.2019 r.

Skład Sądu Konkursowego
1. mgr inż. arch. Ryszard Jurkowski, SARP Katowice - przewodniczący Sądu konkursowego,
2. mgr inż. arch. Grzegorz Stiasny, Sędzia referent,
3. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, Prorektor ds. Organizacji Politechniki Gdańskiej,
4. arch. Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska,
5. mgr inż. Mariusz Miller, kanclerz Politechniki Gdańskiej,
6. arch. Irena Grzywacz, Kierownik Zespołu Urbanistycznego Wrzeszcz Biura Rozwoju Gdańska,
7. arch. Jarosław Wincek, Biuro Rozwoju Gdańska,
8. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej,
9. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. zw. Politechniki Gdańskiej,
10. arch. Maura Zaworska – architekt krajobrazu, Politechnika Gdańska,
11. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury Politechniki
Gdańskiej - pełnomocnik Rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu Politechniki Gdańskiej. 

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) kryterium „Walory architektoniczne”- 80 % (do 80 pkt), w tym za podkryteria:
• Stworzenie spójnej koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z otoczeniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 Regulaminu: do 40 pkt.
• Stworzenie spójnego systemu zróżnicowanych przestrzeni publicznych z wykorzystaniem walorów zieleni, wody, ukształtowania terenu i zabudowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 c Regulaminu: do 20 pkt.
• Wskazanie możliwości powiązania obszaru uczelni ze strukturą urbanistyczną Wrzeszcza i terenami zieleni wzgórz morenowych zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 d Regulaminu: do 20 pkt.
b) kryterium „Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne” - 20 % (20 pkt), w tym za podkryteria):
• Zaproponowanie rozwiązań komunikacji pieszej i kołowej zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 e Regulaminu: do 10 pkt.
• Zaproponowanie miejsc postojowych dla samochodów i rowerów zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 3.1 e Regulaminu: do 10 pkt.

Nagrody:
I nagroda w wysokości 45.000,- PLN brutto;
II nagroda w wysokości 25.000,- PLN brutto;
III nagroda w wysokości 15.000,- PLN brutto
oraz trzy wyróżnienia po 5.000 – PLN brutto
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród lub innego podziału nagród i wyróżnień.

Regulamin konkursu oraz informacje związane z konkursem:
https://dzp.pg.edu.pl/?a=s&poid=07242

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!