Konkursy

Konkurs: „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" 

Zamawiający:
Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Wioleta Maj-Stopczyńska Tel.: +48 583236128, E-mail: wioleta.maj-stopczynska@gdansk.gda.pl
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

Celem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020.

Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:
1) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem;
2) Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu;
3) Komfort i atrakcyjność użytkowania;
4) Realność proponowanych rozwiązań;
5) Kontekst historyczny;
6) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

Terminy:
2019-02-18 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału

Nagrody:
Pierwsza nagroda 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
Druga nagroda 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Trzecia nagroda 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) Jacek Jabłoński p.o. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
2) Anna Golędzinowska - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego;
3) Joanna Sidorczak- Heinsohn - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
4) Michał Szymański - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
5) Wiesław Czabański - Stowarzyszenie Architektów Polskich;
6) Monika Rościszewska - Biuro Rozwoju Gdańska;
7) Anna Fikus- Wójcik - Biuro Rozwoju Gdańska;
8) Dorota Kamrowska- Załuska - Prezes Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich;

Regulamin oraz dokumenty do pobrania:
https://tiny.pl/tm5l3

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!