Konkursy

Zamówienie publiczne na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Boguszowicach Starych

Zamówienie publiczne nr ZP.271.163.2018 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia.

Zamówienie publiczne nr ZP.271.163.2018 dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowice Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia.

Zobacz szczególy zamówienia publicznego

Zamawiający

Miasto Rybnik, krajowy numer identyfikacyjny 276255430, ul. Bolesława Chrobrego  2 , 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48324392302

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 6 w dzielnicy Boguszowiece Stare, w zakresie przebudowy drogi pożarowej, rozbudowy parkingu i budowy ogrodzenia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

1) przebudowy drogi pożarowej,
2) rozbudowy parkingu wraz z rozbiórką istniejącej nieczynnej sztolni w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania,
3) budowa ogrodzenia od strony północnej wraz z bramami i furtkami.

Wadium: nie
Rodzaj zamówienia: usługi
Oferty częściowe: nie

Kryteria ocen

Cena oferty brutto 60,00
Termin realizacji zamówienia 40,00

Termin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-12-19, godzina: 09:30

Więcej informacji o zamówieniu publicznym znajdziesz na stronie organizatora: bip.um.rybnik.eu


Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!