Konkursy

Zamówienie publiczne na projekt przebudowy tras narciarskich w Szczyrku

Zamówienie publiczne nr DZP/Sz/11/2018 dotyczy wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wisła-Istebna- Kubalonka – etap I i II.

Zamówienie publiczne nr DZP/Sz/11/2018 dotyczy wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla zadania przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wisła-Istebna- Kubalonka – etap I i II.

Zobacz szczególy zamówienia publicznego

Zamawiający

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Plażowa  8 , 43-370   Szczyrk, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 178 441

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania Przebudowa i modernizacja tras narciarskich Wisła-Istebna-Kubalonka – etap I Lokalizacja : WISŁA- ISTEBNA-KUBALONKA - lokalizacja obiektu /adres/: Istebna 1561 Obręb Istebna-Kubalonka działki nr: 6603/2,6604,6809/6,6809/13, 6809/14, 6809/15, 6809/16, 6810/16, 6810/1, 6810/8, 6810/3,6810/5. Obręb Wisła działki nr: 1103/32, 1103/33, 1103/34, 1103/35 ,1103/61, 5207/7,5212/1, 5790/50, 5465/3, 5418/54, 5418/53, 5418/52, 5418/51, 1102/75, 1102/81, 1102/82, 1102/83-89, 1103/95, 1103/98, 5613/24, 1102/73, 1103/100, 1103/99. Zakres opracowania dokumentacji został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadium: 2 000,00 zł
Rodzaj zamówienia: usługi
Oferty częściowe: nie

Kryteria ocen

Cena oferty brutto 60,00
Termin wykonania dokumentacji dla etapu II 40,00

Termin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-12-12, godzina: 10:00.

Więcej informacji o zamówieniu publicznym znajdziesz na stronie organizatora: bip.cos.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!