Konkursy

Zamówienie publiczne dotyczące zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Goleniowe

Zamówienie publiczne nr WGG.271.4.108.2018.KJ dotyczy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie.

Zamówienie publiczne nr WGG.271.4.108.2018.KJ dotyczy opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowie.

Zobacz szczególy zamówienia publicznego

Zamawiający

Gmina Goleniów, krajowy numer identyfikacyjny 81168436700000, ul. Plac Lotników 1  , 72100   Goleniów, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 698 200

Przedmiot zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania dla terenu o powierzchni ok. 6 ha położonego przy ul. Wojska Polskiego w obrębie ewidencyjnym nr 1 i nr 6 miasta Goleniowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, ekofizjografią i dokumentacją formalno-prawną prac planistycznych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Goleniowie XLIII/524/18 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

Wadium: nie
Rodzaj zamówienia: usługi
Oferty częściowe: nie

Kryteria ocen

cena oferty (C) 60,00
doświadczenie osoby wskazanej do realizacji zamówienia pełniącej funkcję Głównego Projektanta (kierownika zespołu projektantów-urbanistów) (D) 40,00

Termin

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  2018-12-17, godzina: 08:45

Więcej informacji o zamówieniu publicznym znajdziesz na stronie organizatora: goleniow.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!