Konkursy

Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczną w Łodzi - konkurs urbanistyczny

Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu uranistycznego na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018.

Zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu uranistycznego na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2018.

Regulamin konkursu urbanistycznego

Organizator konkursu urbanistycznego

Zarząd Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Adresaci konkursu urbanistycznego

Adresatami konkursu są przede wszystkim samorządy lokalne: gmin wiejskich i miast, a także powiatów, które uważają, że na ich terenie znajdują się obszary przestrzeni publicznej odznaczające się wysokimi walorami ładu przestrzennego, pełniące istotną rolę dla społeczności lokalnych.

Cel konkursu urbanistycznego

Celem nadrzędnym Konkursu jest promocja rozwiązań, które przyczyniają się do podnoszenia ładu przestrzennego, poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności placów, ulic, centrów miejskich oraz terenów zielonych naszego regionu. W ramach Konkursu oceniane są przestrzenie publiczne, takie jak: ulice, pasaże, place, promenady, parki miejskie, parki wiejskie, parki podworskie, rynki miejskie, urządzone tereny wypoczynku i rekreacji, kultury i sportu, urządzone tereny zieleni miejskiej, itp.

Kategorie konkursu urbanistycznego

Tereny zgłaszane do konkursu powinny zaliczać się do jednej z trzech ustanowionych kategorii konkursowych (kategorię konkursową należy zawrzeć w zgłoszeniu konkursowym): - nowo wykreowana przestrzeń publiczna; - zrewitalizowana przestrzeń publiczna; - przestrzeń w zieleni.

Termin

Termin nadsyłania prac: do 31 stycznia 2019.

Nagrody

1. Laureaci Nagród Głównych otrzymają dyplomy poświadczające przyznanie „Nagrody Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną Województwa Łódzkiego” oraz tabliczkę pamiątkową poświadczającą przyznanie Nagrody Honorowej Marszałka Województwa Łódzkiego,

2. Laureaci Wyróżnień otrzymają dyplomy poświadczające przyznanie „Wyróżnień Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną Województwa Łódzkiego”.

3. Laureaci Nagród i Wyróżnień mają możliwość opublikowania na stronach internetowych Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich materiałów prezentujących nagrodzoną i/lub wyróżnioną przestrzeń.

Więcej informacji o konkursie urbanistycznym znajdziesz na stronie organizatora: tup.org.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!