Konkursy

Budowa centrum przesiadkowego w Piastowie - konkurs urbanistyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie urbanistycznym i architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie urbanistycznym i architektonicznym na opracowanie koncepcji zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego "Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów”

Regulamin konkursu urbanistycznego

Forma konkursu urbanistycznego

Konkurs zorganizowany jest w formie Konkursu otwartego, architektoniczno - urbanistycznego, który umożliwia uczestnictwo wszystkim chętnym. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz część opisowa, graficzna i elektroniczna muszą być opracowane przez wszystkich Uczestników w języku polskim.

Przedmiot konkursu urbanistycznego

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej „Zagospodarowania zielenią i małą architekturą terenu Parkingu w ramach Projektu „Budowa centrum przesiadkowego "Parkuj i Jedź" w Mieście Piastów”

Cel konkursu urbanistycznego

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym oraz estetycznym koncepcji architektonicznej w zakresie zagospodarowania terenu Parkingu małą architekturą (w tym wiatą rowerową), oraz zagospodarowania terenu zielenią.

Kryteria oceny

1. Propozycje rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych (50 pkt);
2. dostępność konserwacji/pielęgnacji zaproponowanych rozwiązań projektowych w trakcie eksploatacji (25 pkt);
3.Realność wykonania proponowanych rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych i ich znaczenie dla funkcjonowania obiektu (25 pkt).

Terminy

1. Termin zadawania pytań dotyczących Konkursu – do 23.11.2018 r.
2. Termin udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu – 3 dni od daty otrzymania przez Organizatora.
3. Termin złożenia prac konkursowych (specyfikacja prac określona w rozdziale IV, punkcie 1) – 03.12.2018 r. do godz. 18.00.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu – do dnia 12.12.2018 r.

Nagrody

Organizator przewiduje w konkursie nagrodę główną pieniężną o wartości 2460 zł brutto oraz wyróżnienie bez wynagrodzenia.

Więcej informacji o konkursie urbanistycznym znajdziesz na stronie organizatora: bip.piastow.pl

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!