Konkursy

Konkurs na zagospodarowanie terenu w Warszawie

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)”.

Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski Tel.: +48 51805157/+48 228278712, E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Adresy internetowe: www.uw.edu.pl

Kryteria oceny projektów:
Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem – 35 % Najwyższą ocenę uzyska praca, która zaproponuje najlepsze dopasowanie architektury i użytych materiałów do kontekstu historycznego. Ponadto wyżej ocenione zostaną opracowania konkursowe zapewniające rozwiązanie aktywizacji przestrzeni kampusu na poziomie parteru projektowanego budynku. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35 %
Za najlepsze rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają optymalne rozwiązania funkcji budynku, najlepszy komfort użytkowania oraz najlepszą komunikację wewnętrzną. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Ekonomika rozwiązań w trakcie użytkowania budynku – 30 %
Za najlepsze rozwiązania w tym kryterium zostaną uznane rozwiązania, które zapewniają najniższe koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego użytkowania budynku, wymagające najmniejszych nakładów na konserwację i bieżące utrzymanie budynku, z jak najrzadszą koniecznością wymiany urządzeń. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.

Terminy:
2018-10-22 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

Nagrody:
I. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 PLN netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
II. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 14 000,00 PLN netto (słownie: czternaście tysięcy złotych),
III. Nagroda – kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 PLN netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki lub nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia(minimum 2 Uczestników konkursu) na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
Organizator przewiduje możliwość przyznania dwóch wyróżnień po 5 000,00 PLN netto każde.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu: arch. Piotr Śmierzewski, przedstawiciel SARP
Zastępca Przewodniczącego Sądu: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
Sędzia Referent: arch. Piotr Szaroszyk, przedstawiciel SARP
Sędzia: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW
Sędzia: mgr inż. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Mikołaj Kołacz, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Michał Sikorski, przedstawiciel UW
Sędzia: arch. Mateusz Świętorzecki, przedstawiciel SARP
Sędzia: arch. Jerzy Uścinowicz, przedstawiciel SARP
Organizator powołał Sędziów Zapasowych w osobach: - mgr Anna Kwaśniewska-Twardziak, przedstawiciel UW (bez prawa głosu)
- arch. Szymon Kalata, przedstawiciel SARP (bez prawa głosu)

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!