Konkursy

Konkurs: Zagospodarowanie Placu Wałowego w Gdańsku

Zamawiający:
Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Iwona Bujalska Tel.: +48 583236129, E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Główny adres: www.um.gdansk.pl

Zamawiający:
Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Osoba do kontaktów: Iwona Bujalska Tel.: +48 583236129, E-mail: iwona.bujalska@gdansk.gda.pl
Główny adres: www.um.gdansk.pl

Kryteria oceny projektów:
1) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem.
2) Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu.
3) Komfort i atrakcyjność użytkowania.
4) Realność proponowanych rozwiązań.
5) Kontekst historyczny.
6) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.
Kryteria opisane w pkt 1)-4) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria kluczowe i punktowane w skali 0-20 punktów każde.
Kryteria opisane w pkt 5)-6) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria dodatkowe i punktowane w skali 0-10 punktów każde.

Terminy:
2018-10-30 Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
2019-01-25 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
Pierwsza nagroda 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
Druga nagroda 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Trzecia nagroda 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Jacek Jabłoński - p.o. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Anna Golędzinowska - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
Joanna Sidorczak-Heinsohn - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Michał Szymański - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Wiesław Czabański - Stowarzyszenie Architektów Polskich
Monika Rościszewska - Biuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Rózga-Micewicz - Biuro Rozwoju Gdańska
Dorota Kamrowska-Załuska - Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!