Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji w miejscowości Solec-Zdrój  

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” 

Konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów zadania „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” 

Zamawiający:
Gmina Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. 41 3776039, e-mail ug@solec-zdroj.pl 
Adres strony internetowej (url): www.solec-zdroj.eu 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL): 
http://bip.solec-zdroj.pl/przetarg.php?id=229

Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób: 
w formie pisemnej pod adres: Gmina Solec-Zdrój ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój

Kryteria oceny prac konkursowych:
jakość rozwiązań i relacji przestrzenno-funkcjonalnych oraz sposób wykorzystania naturalnych uwarunkowań - 35
stopień spełnienia oczekiwań dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych wskazanych w załączniku nr 9 do regulaminu konkusu - 20
jakość architektoniczna i techniczna zaproponowanych rozwiązań - 15
rozwiązania sprzyjające tworzeniu więzi społecznych i pobudzanie aktywności użytkowników przestrzeni - 15
trwałość rozwiązań, walory eksploatacyjne – 15

Terminy:
2018-10-01 Ostateczny termin składanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu
2018-10-09 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2018-11-30 Składanie prac Konkursowych
2018-12-07 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu

Nagrody:
Nagroda I – 25 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki; 
Nagroda II – 15 000,00 zł brutto; 
Nagroda III- 10 000,00 zł brutto. 

Regulamin konkursu z załącznikami:
http://bip.solec-zdroj.pl/pliki/REG_KON_21.09.doc

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!