Konkursy

Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzeni w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu

Urząd Miejski w Gdańsku ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku". Suma nagród w konkursie to 30 000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w Gdańsku.

 Kryteria oceny prac konkursowych:

  • - Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem;
  • - Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu;
  • - Komfort i atrakcyjność użytkowania;
  • - Realność proponowanych rozwiązań;

Nagrody:

  • I nagroda - 15 000 PLN 
  • II nagroda -  10 000 PLN
  • III nagroda -  5 000 PLN

Terminy:

  • Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału - 12 września 2018 roku, do godziny 15:00.

Szczegóły: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-przestrzeni-publicznejprzy-ul-biskupiej-w-ramach-projektu-rewitalizacja-biskupiej-gorki-i-starego-chelmu-w-gdansku,a,122441

Komentarze

*

Najnowsze z tego działu

Wyszukaj

Newsletter

Adres email nie jest poprawny!
Spróbuj jeszcze raz...

×

Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszego newslettera!

×
Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera Sztuki Krajobrazu!