Świat

Plenerowa kaplica z funkcją amfiteatru

2/6

Miejscowość Skroba, to wioska, która przez lata stała się przedmieściem – sypialnią. Ma chaotyczną, dość przypadkową zabudowę, która nie sprzyja tworzeniu się tu lokalnej społeczności, wspólnoty mieszkańców. Dlatego też postanowiono, aby budując kaplicę, nadać jej formę centrum lokalnego – miejsca spotkań, które służyć by mogło także „zwykłym”, nie tylko religijnym wydarzeniom.

Komentarze

*

Podobne artykuły